Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Bezpieczny załadunek

Bezpieczny załadunek

Bezpieczeństwo i produktywność idą ramię w ramię w porcie São Luís, należącym do firmy Vale, położonym w Brazylii. Port rozbudowuje przepustowość w ramach projektu Pier IV, aby sprostać rosnącej produkcji rudy w kopalni Carajás. Po ukończeniu budowy nabrzeże przeładunkowe Pier IV będzie się składać z dwóch stacji, północnej i południowej. Będą tam pracować największe na świecie shiploadery firmy Sandvik, o wydajności 20 000 ton na godzinę.