<p>Nowy Automation and Connectivity System firmy Sandvik oferuje dokładniejszy wgląd w procesy kruszenia</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Nowy Automation and Connectivity System firmy Sandvik oferuje dokładniejszy wgląd w procesy kruszenia

Cyfrowe kruszenie

Zakłady obróbki skał stoją dziś wobec wyzwań takich jak zmiany klimatyczne, zużycie energii i kwestie bezpieczeństwa. Firma Sandvik Mining and Rock Technology stara się intensywnie wspierać branżę w tych obszarach i pomagać swoim klientom zachować licencje na prowadzenie operacji. Jednym z narzędzi w tych działaniach jest seria kruszarek stożkowych Sandvik 800i i nowy, zaawansowany Automation and Connectivity System

Wzrost liczby ludności na świecie, kurczące się zasoby i coraz większe problemy ekologiczne to ogromne wyzwanie dla ludzkości. Surowce muszą być pozyskiwane i przetwarzane w efektywny i zrównoważony sposób i z możliwie najmniejszą emisją gazów cieplarnianych. 

Nowe możliwości w tych obszarach otwiera cyfryzacja. Możemy na niespotykaną wcześniej skalę podłączać sprzęt do różnych systemów i gromadzić informacje. I tu powstaje istotne pytanie: kto najlepiej wykorzysta te ogromne ilości danych, które teraz się pozyskuje?

Dostawcy sprzętu widzą potrzebę tworzenia modeli biznesowych i usług posprzedażnych, które pomogą ich klientom w zmierzeniu się ze wspomnianymi wyzwaniami. Coraz więcej ekspertów w przemyśle rozważa nie tylko to, jakie maszyny zakupić, lecz także to, w jaki sposób mogą najlepiej osiągnąć cele operacyjne, biznesowe i ekologiczne.

Jeśli chodzi o procesy kruszenia, jedną z odpowiedzi na te wyzwania są kruszarki stożkowe z serii Sandvik 800i. Ściślej mówiąc, odpowiedzią jest nowe rozwiązanie, stanowiące połączenie mocnych i wydajnych kruszarek z nowym systemem Automation and Connectivity System (ACS) i portalem dla klientów My Sandvik.

– Automation and Connectivity System jest podstawą wszystkich usług opartych na cyfryzacji, które w przyszłości będziemy oferować klientom w dziedzinie kruszenia i przesiewania – mówi Petra Sundström, kierująca działem rozwoju cyfryzacji w dziale kruszenia i przesiewania firmy Sandvik.

Kruszarki stożkowe to największa grupa produktów w dziale kruszenia i przesiewania, dlatego właśnie tu zastosowano ACS. W praktyce oznacza to, że potencjał kruszenia w tych zaawansowanych maszynach został dostosowany do jednolitej linii produktów i połączony z zaawansowaną i wszechstronną platformą automatyki, tak aby zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby klientów w branży. Oznacza to często zastosowanie większej liczby czujników, bardziej precyzyjne pomiary i tworzenie raportów o procesie kruszenia, służących jego ulepszeniu.

Korzyści

  • Biznes: zwiększenie wydajności floty kruszarek stożkowych firmy Sandvik dzięki efektywnemu gromadzeniu danych i precyzyjnym raportom, aby zoptymalizować i ulepszyć biznes

  • Dłuższy czas pracy: nowy Automation and Connectivity System zapewni spokój ducha. W każdym momencie jest pełny wgląd w pracę kruszarki, co m.in. pozwoli uniknąć przeciążeń

  • Jakość operacji: Wydajne programy kruszenia umożliwiają precyzyjne zaprogramowanie frakcji i optymalne ustawienie kruszarki do każdego zadania

  • Cyfrowa moc: portal My Sandvik oferuje dostęp do pełnej informacji dotyczącej pracy całej floty kruszarek firmy Sandvik

  • Zrównoważone kruszenie: inteligentne rozwiązania mechaniczne i zaawansowana cyfryzacja umożliwiają bezpieczne operacje i minimalizują negatywny wpływu na środowisko naturalne.

– W zasadzie to jest tak, że przesyłamy dane wygenerowane w kruszarce stożkowej do chmury, czyli do My Sandvik, co umożliwia naszym klientom dostęp do wartościowych raportów dotyczących całej floty kruszarek Sandvik – mówi Martin Johansson, kierownik linii kruszarek sprężarkowych w firmie Sandvik Mining and Rock Technology.

– Stworzyliśmy właśnie platformę do rozwiązań cyfrowych – mówi  Johansson. – Czynimy w ten sposób pierwsze kroki ku rozwiązaniom jutra: więcej czujników, kamer a w rezultacie więcej danych. Pozwoli to podejmować decyzje biznesowe oparte na danych zamiast na przypuszczeniach.

Kruszarki stożkowe z serii Sandvik 800i, która od września 2019 r. liczy osiem modeli, mają taką samą koncepcję konstrukcyjną: główny nacisk położono na doskonałą produktywność i niezawodność. Koncepcja ta łączy wszystkie kruszarki stożkowe firmy w jednej mechanicznej platformie z rozwiązaniami zautomatyzowanymi i cyfrowymi. Ich wydajności wynosi 61–1837 ton na godzinę, a maksymalna wielkość nadawy – 211–428 milimetrów.

<p>Najnowsze ulepszenia kruszarek z serii Sandvik 800i oznaczają większą wydajność, dłuższy czas pracy, a także operacje kruszenia bardziej bezpieczne i przyjazne dla środowiska</p>

Najnowsze ulepszenia kruszarek z serii Sandvik 800i oznaczają większą wydajność, dłuższy czas pracy, a także operacje kruszenia bardziej bezpieczne i przyjazne dla środowiska

Kruszarki z serii Sandvik 800i wyróżnia także wzmocniony wał główny oraz dolna i górna miska. Mocniejsza konstrukcja zapewnia lepszą niezawodność, dostępność i mniejsze ryzyko wystąpienia awarii.

Górna i dolna miska są nitowane, zamiast spawane, co umożliwia o 90 procent szybszą wymianę wykładziny. System nadciśnienia zapobiega przenikaniu pyłu, co zwiększa niezawodność maszyny, podczas gdy standardowy filtr zapewnia czystszy olej, co wydłuża okres jego eksploatacji nawet pięciokrotnie.  Wyeliminowanie plastikowego podłoża sprawia, że pracownicy nie
są narażeni na działanie szkodliwych substancji podczas wymiany wykładzin.

Wszystkie te ulepszenia konstrukcyjne oznaczają określone korzyści: większy przerób, dłuższy czas pracy oraz bardziej wydajne i bezpieczne operacje.

Dane techniczne: Kruszarki stożkowe Sandvik 800i

wg nominalnej wydajności i mocy silnika

CH830i: 61–283 mtph (67–311 stph), 250 kW (335 KM)

CH840i: 103–427 mtph (113–470 stph), 330 kW (442 KM)

CS840i: 212–659 mtph (233–726 stph), 330 kW (442 KM)

CH860i: 250–910 mtph (275–1003 stph), 330 kW (442 KM)

CH865i: 155–517 mtph (171–570 stph), 500 kW (670 KM)

CH870i: 208–1283 mtph (229–1414 stph), 600 kW (805 KM)

CH890i: 275–1837 mtph (303–2025 stph), 750 kW (1000 KM

CH895i: 258–1077 mtph (284–1187 stph), 750 kW (1000 KM)

Jednak tym, co najbardziej wyróżnia kruszarki z serii Sandvik 800i, jest automatyzacja i cyfryzacja. Wypróbowaną platformę ASRi uzupełniono o nowe, bardziej skalowalne rozwiązania zautomatyzowane, które w współdziałają z nowymi rozwiązaniami cyfrowymi.

Oprócz standardowych regulacji CSS nowa platforma ACS w całkowicie integruje kontrolę i monitorowanie smarowania i zewnętrznego filtra oleju. Informacje z czujników dotyczące mniejszych usterek mogą być pomijane, a kruszarka może przez jakiś czas nadal pracować w oczekiwaniu na dostawę odpowiednich części zamiennych. Platforma ACS integruje sterowanie wszystkimi podsystemami w postaci jednego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu. I wreszcie, co nie mniej ważne, uzyskuje się znacznie lepszy dostęp do cyfrowo wygenerowanych raportów z My Sandvik.

Wstępna informacja zwrotna od klientów jest obiecująca. Przedstawiciele kopalni miedzi Mantos Blancos w Chile mówią, że nowe kruszarki Sandvik CH870i wraz z raportami z My Sandvik znacznie usprawniły proces kruszenia siarczanów, co pomogło w rozwijaniu i wdrażaniu rozwiązań cyfrowych.
Z kolei lepsze możliwości analityczne ułatwiają podejmowanie odpowiednich decyzji.

Inną zaletą jest możność wyciągania odpowiednich wniosków z takich sytuacji jak awaria sprzętu, a także możność przewidywania kłopotów zanim do nich dojdzie i wpłyną na produkcję. 

Zespół ds. utrzymania ruchu w kopalni Mantos Blancos znacznie polepszył wyniki działań predykatywnych, a kierownictwo kopalni może podejmować decyzje dotyczące zakładu kruszenia oparte na precyzyjnych informacjach.

– Chcemy zaoferować te korzyści wszystkim zakładom kruszenia na całym świecie – podkreśla Johansson.