<p>Kierownik działu utrzymania ruchu w firmie Matrai, Simon Csaba, stoi na jednej z gąsienic koparki wielonaczyniowej Sandvik PE100.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Kierownik działu utrzymania ruchu w firmie Matrai, Simon Csaba, stoi na jednej z gąsienic koparki wielonaczyniowej Sandvik PE100.

Człowiek i maszyna

[preamble][leading]Największa[/leading]na świecie koparka wielonaczyniowa Sandvik PE100 wydobywa węgiel brunatny w należącej do firmy Mátrai kopalni Bükkábrány na Węgrzech. Roczna wydajność tej koparki wynosi 12 milionów metrów sześciennych. Simon Csaba, szef działu utrzymania ruchu w Mátrai, wspomina, jak koparka przybyła do kopalni.[/preamble]

Dlaczego wybrał pan pracę w przemyśle górniczym?
Od czasów szkolnych fascynowała mnie mechanika. W szkole średniej wybrałem kierunek techniczny, tak samo na studiach wyższych. Letniego staż odbyłem w kopalni Bükkábrány. To było bardzo pozytywne doświadczenie. Od tego czasu było dla mnie całkowicie jasne, gdzie chcę pracować po studiach.

Jaki jest zakres pana obowiązków w kopalni?
Jestem kierownikiem działu utrzymania ruchu w należącej do firmy Mátrai kopalni węgla brunatnego Bükkábrány. Nadzoruję pracę i serwisowanie wszystkich maszyn w kopalni. Jestem również odpowiedzialny za zakup nowych maszyn.

Jak wyglądają pana kontakty z firmą Sandvik?
Po raz pierwszy zetknąłem się z tą firmą jako kierownik projektu, kiedy w 2007 r. kupiliśmy dwie maszyny Sandvik do kopalni Bükkábrány. Zainstalowaliśmy wtedy Sandvik PE100, największą na świecie koparkę wielonaczyniową, oraz zwałowarkę PB100. Od tego czasu trwa bliska współpraca obu firm.

Co najbardziej pan lubi w swojej pracy?
To, że jest tak urozmaicona. Każdy dzień przynosi nowe wyzwania, chociaż spora część obowiązków powtarza się. W pracy mam do czynienia z wieloma ciekawymi ludźmi i firmami. Moi koledzy są bardzo kompetentni i mam wśród nich wielu przyjaciół.

Simon Csaba

Stanowisko: Kierownik działu utrzymania ruchu w kopalni węgla brunatnego Bükkábrány.
Firma: 
Mátrai Erőmű Zrt
Wiek: 
46 lat
Miejsce zamieszkania: 
Miszkolc, Węgry
Stan cywilny: 
Kawaler

Mátrai Erőmű (Elektrownia węglowa Mátrai) dysponująca mocą 950 MW, znajduje się w północno-wschodnich Węgrzech. W kopalniach należących do firmy wydobywa się około 8,5 mionów ton węgla brunatnego rocznie.

Zdjęcia: Måns Berg