Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Dane operacyjne są także pożyteczne, jeżeli chodzi o prewentywne utrzymanie ruchu.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Dane operacyjne są także pożyteczne, jeżeli chodzi o prewentywne utrzymanie ruchu.

Dar danych

Aby pomóc kopalniom lepiej zorganizować pracę, Sandvik opracował zarządzanie parkiem maszynowym przez interaktywny portal

Dzisiejsze firmy, niezależnie od branży czy lokalizacji, potrzebują niedrogich i niezawodnych rozwiązań, które zwiększą produktywność i umożliwią bardziej wydajną pracę. Trudno się temu dziwić, gdyż obecnie przemysł jest bardzo konkurencyjny i nikt nie może sobie pozwolić na niepotrzebną stratę czasu i pieniędzy.

Firmy górnicze nie są tu wcale wyjątkiem. Jeden ze sposobów usprawnienia pracy w firmie to metoda gromadzenia i wykorzystywania danych z urządzeń mobilnych. Od dawna już nie wchodzi w grę ręczne gromadzenie danych, za pomocą ołówka i kartki papieru, a następnie wpisywanie ich do plików Excel w komputerze. Dziś działanie to musi być maksymalnie zautomatyzowane.

Pod koniec 2016 r. klienci firmy Sandvik będą mogli współdziałać z firmą Sandvik Mining za pośrednictwem przeznaczonego dla klientów nowego portalu My Sandvik. Portal będzie zawierać informacje związane z wyposażeniem klienta – dane operacyjne, historię zamówienia, elektroniczne e-katalogi części, podręczniki szkoleniowe, biuletyny i rekomendowane części – wszystko w jednym miejscu.

Portal My Sandvik oznacza wprowadzenie nowego interaktywnego zarządzania parkiem maszynowym, zwanego MyFleet, które będzie częścią oferty skierowanej do klientów posługujących się sprzętem firmy  Sandvik.

<p>Otrzymywanie danych operacyjnych ma dla kopalni wiele zalet.</p>

Otrzymywanie danych operacyjnych ma dla kopalni wiele zalet.

Od wielu lat firmy górnicze i ich dostawcy dyskutują nad wartością danych operacyjnych wyposażenia, takich jak jego umiejscowienie, silnik, przestoje, godziny pracy i transmisji – oraz nad sposobem wykorzystania tych danych.  Często przeszkodą jest to, że firmy nie mają pełnego wglądu w informacje o swoim parku maszynowym. Dostęp do operacyjnych i technicznych danych urządzenia, w jednym miejscu, za pomocą prostego zalogowanie się, bardzo ułatwia pracę. Informacje o wyposażeniu będą przesyłane do bezpiecznej centralnej bazy danych, gdzie zostaną przeanalizowane i użyte do tworzenia raportów, planowania utrzymania ruchu oraz rozpoznania problemów operatorów sprzętu. Różne kopalnie mają rozmaite potrzeby związane z gromadzeniem i używaniem danych. Będą zatem gromadzone wszystkie rodzaje danych – od ogólnych po wysoce wyspecjalizowane.

– W ten sposób kopalnie otrzymają wyspecjalizowaną informację w jednym interfejsie – mówi Daniel Gidlund, kierownik programu w Sandvik Mining.

– To działa trochę jak prenumerata kanałów telewizyjnych – mówi Gidlund. – Możesz mieć pakiet podstawowy lub bardziej zaawansowany, taki jak Sandvik OptiMine.

OptiMine jest zintegrowanym systemem zarządzania informacją, który umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym operowanych ręcznie maszyn, zarówno firmy Sandvik, jak i innych dostawców. Otrzymywanie danych operacyjnych ma dla kopalni wiele zalet.

Bieżący dostęp do szczegółowych informacji na temat stanu i wydajności sprzętu, umożliwia zwiększenie produktywności i pozwala zaoszczędzić pieniądze.

Operatorzy mają duży wpływ na funkcjonowanie sprzętu górniczego. Otrzymywanie danych wprost z urządzenia oraz możliwość porównania ich z danymi z innych urządzeń daje firmom górniczym pełniejszy obraz tego, co dzieje się podczas zmiany, a także informacje o tym, czy operator potrzebuje dodatkowego wsparcia lub szkolenia.

W ten sposób kopalnie otrzymają wyspecjalizowaną informację w jednym interfejsie.

Dane operacyjne są także pożyteczne, jeżeli chodzi o prewentywne utrzymanie ruchu. Regularnie napływająca informacja może zaalarmować firmę o konieczności przeglądu lub naprawy, zanim maszyna ulegnie awarii. Inna korzyść to możliwość pełnego wglądu do stanu magazynu części zamiennych.

FleetManagement-Sandvikmining04 small

Czym jest dla klientów portal My Sandvik?

  • Jest to portal, za którego pośrednictwem klient otrzymuje informacje na temat parku maszyn firmy Sandvik, silnika, godzin pracy, daty ostatniego serwisowania i regeneracji oraz statusu gwarancyjnego.
  • Stwarza możliwość zamówienia części i narzędzi przez całą dobę, przez cały rok.
  • Program umożliwia tworzenie listy życzeń, śledzenie pozycji urządzeń, tworzenie ofert cenowych, śledzenie zamówień oraz kontrolę przepływu faktur. 
  • Zapewnia większą transparentność i kontrolę realizacji zamówień w firmie Sandvik oraz wgląd w proces eksploatacji maszyn.
  • Daje dostęp do aktualnych elektronicznych katalogów części i do podręczników i instrukcji użytkowania.
  • Dostęp do biuletynów dotyczących bezpieczeństwa i techniki, a także do promocji.
  • Tworzenie rekomendacji nt. zwrotów części i zespołów odpowiednich dla maszyn klienta.

Gromadzenie danych, oprócz lepszej pracy parku maszynowego, gromadzenie danych ma jeszcze jeden istotny walor: większe bezpieczeństwo. – Bezpieczeństwo w górnictwie to nasz priorytet. Zautomatyzowane gromadzenie danych jest dużo bezpieczniejsze niż ręczne – podkreśla  Gidlund.

Zarządzanie parkiem maszynowym bardzo łatwo włączyć do istniejącego systemu, tym bardziej że wszystkie nowe urządzenia firmy Sandvik są już wyposażone w ten system, więc wystarczy go jedynie aktywować. Można go również dodać do istniejącego sprzętu firmy Sandvik oraz połączyć z innymi systemami tej firmy, takimi jak OptiMine. Technologia tanadaje się do wszystkich urządzeń eksploatowanych w kopalniach odkrywkowych
i podziemnych.

Kwestią zasadniczą jest ochrona tych danych. Każda kopalnia będzie miała dostęp do danych dotyczących swojego wyposażenia, a informacje będą przesyłane z użyciem zaawansowanej technologii szyfrującej i bezpiecznie przechowywane. Tylko firma Sandvik Mining i określona kopalnia będą miały do nich dostęp.

– Zaufanie i transparentność są tu  niezwykle ważne – podkreśla Gidlund. – Dzielenie się tą informacją z firmą Sandvik daje wiele korzyści. Możemy pomóc naszym klientom optymalnie wykorzystać ich sprzęt.

– Inne korzyści dla klientów, którzy skorzystają z nowego programu, to przede wszystkim większe bezpieczeństwo, wynikające z lepszego utrzymania ruchu, a także zapewne dłuższy okres eksploatacji maszyn.

Dla Gidlunda nowy interaktywny portal to dopiero pierwszy krok.

– Naturalna ewolucja tego serwisu doprowadzi nas do jeszcze lepszego systemu, większej precyzji oraz bardziej inteligentnych narzędzi.