Cyfrowa dokładność

Dla firmy RedBull Powder Company jakość danych otrzymywanych z każdego odwiertu i strzału jest podstawą bezpieczeństwa, innowacji i ciągłych ulepszeń.

W czasie 10-letniego partnerstwa z firmą Sandvik ta nowozelandzka firma, dostarczająca zintegrowane rozwiązania do robót strzałowych, jako pierwsza w swoim kraju zaczęła stosować GPS i gromadzenie danych podczas wiercenia. Umożliwił to system TIM3D GPS, stanowiący wyposażenie nowych wiertnic firmy Sandvik.

Cztery z 12 wiertnic firmy Sandvik, użytkowanych przez firmę RedBull, są wyposażone w system TIM3D GPS, co umożliwia większą dokładność operacji wiertniczych oraz lepszą wydajność i produktywność prac w kamieniołomach. Zastosowanie systemów satelitarnych wraz z większą dokładnością uzyskaną dzięki systemowi TIM3D, pozwalają wiercić równoległe otwory oraz utrzymywać odpowiednie odstępy i dolne poziomy, co skutkuje lepszą fragmentacją skał i mniejszą liczbą głazów i cząstek miałkich. System pozwala również na rezygnację z oznaczania otworów, co minimalizuje ryzyko błędów i przyspiesza proces wiercenia.

– System sterowania maszyną umożliwia automatyczne rozmieszczenie otworów i pozycjonowanie masztu – mówi kierownik techniczny Nick Bastow. – Większa dokładność, mniej korygowania błędów i możliwość przesłania planu wiercenia elektronicznie przez koordynaty GPS bezpośrednio do operatora – wszystko to daje znaczne oszczędności czasowe.