Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Dobry wybór dla węgla brunatnego

Dobry wybór dla węgla brunatnego

Największana świecie kołowa koparka wielonaczyniowa PE100 firmySandvik sukcesywnie usuwa warstwę nadkładu w kopalni firmy Mátrai Erőmű, umożliwiając szybsze niż poprzednio stosowane maszyny dotarcie do pokładu węgla brunatnego.