Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Wiercenie na małej przestrzeni

Odpowiadając na zapotrzebowanie firm górniczych i podwykonawców zajmujących się wierceniem i robotami strzałowymi, którym potrzebny jest teraz bardziej bezpieczny i produktywny sprzęt, firma Sandvik Mining and Rock Technology wprowadziła na rynek nową rodzinę wiertnic do niskich pokładów.

Wiertnice klasy Sandvik 2711 są proste i bezpieczne. Ich wydajność warta jest poniesionych kosztów.

Selektywne metody górnicze i drążenie małych tuneli przygotowawczych często umożliwiają bardziej opłacalne wydobycie rud metali, kiedy zalegają one w cienkich pokładach, na przykład o grubości dwa do trzech metrów. Wiertnice są wyposażone w systemy monitoringu danych firmy Sandvik, co umożliwia podwykonawcom budującym kopalnie i drążącym tunele lepszą pracę ich sprzętu. Seria składa się
z trzech rodzajów wiertnic z takim samym podwoziem, przeznaczonych do różnych zastosowań: Sandvik DD2711 do wiercenia w trakcie prac przygotowawczych, Sandvik DS2711 do kotwienia pod podpieranie stropu oraz Sandvik DL2711 i Sandvik DL2721 do wiercenia długich otworów.