Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Bezpieczne pojazdy górnicze

Organizacja International Counsil on Mining and Metals, promująca bezpieczne, rzetelne i zrównoważone górnictwo, zrzesza 27 największych na świecie firm górniczych i producentów sprzętu oraz blisko 30 regionalnych stowarzyszeń. Jej program o nazwie Innovation for Cleaner Safer Vehicles ma na celu stworzenie nowej generacji sprzętu górniczego przyjaznego dla środowiska naturalnego

Branża górnicza zawsze łączy się z podejmowaniem ryzyka. Zmniejszają je znacznie stale pojawiające się coraz lepsze technologie. Jednak wypadki przy pracy związane z transportem w 2017 r. stanowiły 22 procent wszystkich wypadków w górnictwie. Częstsze były tylko wypadki wskutek upadku z wysokości. Zaniepokoiło to czołowe postacie branży górniczej. Ubiegłej jesieni opracowano nowy, ambitny program: bezpieczniejszy i czystszy transport w górnictwie. Program został ogłoszony na Międzynarodowej Konferencji ds. Górnictwa i Zasobów Naturalnych (International Mining and Resources Conference) w Melbourne.

Międzynarodowa Rada Górnictwa i Metali (International Council on Mining and Metals – ICMM) sformułowała wyzwania dotyczące zrównoważonego rozwoju stojące przed branżą górniczą. Najnowsza inicjatywa tej organizacji – program Innowacje dla Czystszych i Bezpieczniejszych Pojazdów (Innovation for Cleaner Safer Vehicles – ICSV) – zgromadziła niespotykaną wcześniej liczbę firm górniczych i dostawców sprzętu. Wyznaczono trzy cele: ulepszenie technologii służących zmniejszeniu liczby kolizji pojazdów, ograniczenie emisji cząstek stałych z silników dieslowskich, obniżenie kosztów energii i redukcję emisji gazów cieplarnianych. 

Päivi Kautiainen, dyrektor ds. usług budowlanych w firmie Sandvik Mining and Rock Technology, wyjaśnia, dlaczego ta inicjatywa skupiła branżę górniczą i producentów sprzętu wokół bardzo ambitnych zamierzeń.

– Dla nas zaangażowanie się w ten program było oczywiste – mówi Kautiainen. – Firmy, które na co dzień są dla siebie klientami i dostawcami, nierzadko konkurentami, zbierają się, aby dyskutować o swoich planach i celach – mówi Kautiainen. – Dowodzi to ogromnej wagi kwestii bezpieczeństwa. Dlatego właśnie konkurujące ze sobą firmy jednoczą się we współpracy, aby stworzyć technologie, które ukształtują przyszłość branży.

Grupa kierownicza programu zajmuje się planowaniem pracy i spotkań. Ponadto trzy grupy robocze zajmują się trzema najważniejszymi celami.   

Program innovation for cleaner safer vehicles (ICSV)

Program ICSV zrzesza 27 światowych firm górniczych i kilku głównych światowych producentów sprzętu górniczego. Celem ostatecznym programu jest powstanie nowej generacji pojazdów dla kopalni. Trzy podstawowe cele inicjatywy:

  • Górnictwo odkrywkowe bez emisji gazów cieplarnianych – do 2040 r.
  • Minimalizacja emisji z silników dieslowskich – do 2025 r.
  • Rozwinięcie technologii unikania kolizji pojazdów w górnictwie – do 2025 r.

Firma Sandvik jest zaangażowana na każdym poziomie programu ICSV i uczestniczy we wszystkich jego gremiach. Kautiainen reprezentuje Sandvik w grupie kierowniczej, a co najmniej jeden reprezentant firmy jest w każdej z trzech grup roboczych. Henrik Ager, prezydent firmy Sandvik Mining and Rock Technology, jest jednym z sześciu członków rady dyrektorów programu.  

– O wadze programu stanowi to, że ma on wsparcie na poziomie dyrektorów wykonawczych wszystkich uczestniczących firm – podkreśla Kautiainen. – To dla nas wielki zaszczyt, że jesteśmy reprezentowani w radzie dyrektorów jako jedna z sześciu firm i jako jeden z trzech producentów sprzętu górniczego.  

– Świadczy to o naszej dobrej reputacji w branży górniczej i o tym, że firma Sandvik Mining and Rock Technology jest pionierem w głównych technologiach, takich jak automatyzacja czy redukcja emisji gazów – mówi Kautiainen.

Moment powstania inicjatywy ICSV nie jest przypadkowy. Kwestie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju nigdy dotąd nie zajmowały pierwszoplanowego  na międzynarodowej arenie politycznej. Niemniej ważne są dziś cyfryzacja i automatyzacja. Właśnie dzięki postępowi technicznemu producenci sprzętu górniczego, tacy jak firma Sandvik, prezentują rozwiązania, które nadają programowi ICSV tak wysoką rangę. 

W dziedzinie automatyki jednym z najważniejszych celów programu jest promocja innowacji służących unikaniu kolizji pojazdów. Do 2025 r. powinny powstać zautomatyzowane rozwiązania dotyczące tej sprawy. Firma Sandvik już opracowała technologię  umożliwiającą zautomatyzowanie całej kopalni, a teraz oferuje najbardziej zaawansowane w branży systemy automatyzacji i zdalnego sterowania. Jej rodzina produktów AutoMine obejmuje wszystkie systemy automatyzacji, od autonomicznego pojedynczego urządzenia po pełną automatyzację parku maszynowego.

Jeśli chodzi o redukcję emisji spalin, program ICSV proponuje dwie równoległe drogi: wprowadzenie do 2040 r. bezemisyjnych pojazdów do pracy w kopalniach odkrywkowych i zminimalizowanie emisji silników dieslowskich do 2025 r. Firma Sandvik rozwija następną generację maszyn i pojazdów górniczych zasilanych z akumulatora. Docelowo chodzi o całkowitą eliminację emisji gazów cieplarnianych i cząstek stałych.

Świadczy to o naszej dobrej reputacji w branży górniczej.

– Program ICSV umożliwia bliską współpracę z naszymi klientami i  tworzenie rozwiązań, których branża górnicza będzie potrzebować w najbliższej przyszłości – mówi Kautiainen.

Pierwsze oficjalne spotkanie rady dyrektorów ICSV odbyło się w październiku 2018 r., a w styczniu 2019 r. rozpoczęły pracę trzy grupy robocze, W czasie ich kolejnego spotkania omawiano plany szczegółowe.

– Jestem przekonana, że praca, która wykonujemy, przyniesie korzyści  całej branży, nie tylko uczestnikom programu ICMM – mówi Kautiainen. – Sprzęt firmy Sandvik to tylko jeden aspekt działalności kopalni, my zaś jesteśmy tu, aby we współpracy z kopalniami osiągnąć nasz główny cel: czystsze i bezpieczniejsze maszyny górnicze. 

Rada dyrektorów programu ICSV

Programem ICSV kieruje rada dyrektorów, składająca się z przedstawicieli sześciu firm, z których trzy należą do organizacji ICMM, a pozostałe trzy są dostawcami sprzętu górniczego. Oto członkowie rady:

  • Andrew Mackenzie (dyrektor wykonawczy, BHP)
  • David Garofalo (dyrektor wykonawczy, Goldcorp)
  • Nick Holland (dyrektor wykonawczy, Gold Fields)
  • Denise Johnson (prezydent grupy, Resource Industries, Caterpillar)
  • Max Moriyama (prezydent, Mining Business Division, Komatsu Ltd)
  • Henrik Ager (prezydent, Sandvik Mining and Rock Technology)