Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Duże osiągnięcia małymi środkami

Duże osiągnięcia małymi środkami

Zaraz po przejęciu kopalni złota Plutonic w Australii Zachodniej, firma Northern Star Resources zastąpiła pięć starzejących się wozów odstawczych pracujących pod ziemią trzema nowymi 63-tonowymi pojazdami Sandvik TH663. Nowe wozy odstawcze natychmiast spowodowały zwiększenie produktywności, przewożąc łącznie więcej urobku niż wcześniej eksploatowanych pięć pojazdów. Nowe wozy zużywają mniej paliwa, a ich eksploatacja jest znacznie tańsza. Pobiły także dotychczasowy rekord, jeśli chodzi o liczbę godzin przepracowanych w ciągu jednego miesiąca.