Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Włączanie nowych koncepcji technologicznych w projektowanie produktów zwiększa ich produktywność, bezpieczeństwo i niezawodność oraz obniża koszty klientów.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Włączanie nowych koncepcji technologicznych w projektowanie produktów zwiększa ich produktywność, bezpieczeństwo i niezawodność oraz obniża koszty klientów.

Przyszłość to dziś

Uwzględnianie nowych koncepcji technologicznych w projektowaniu produktów obniża koszty klientów oraz zwiększa niezawodność i bezpieczeństwo. W firmie Sandvik Mining and Rock Technology istotną rolę w tym obszarze odgrywa Patrick Murphy. Jako dyrektor działu Rock Drills and Technologies (urządzenia i technologie do wiercenia skał) śledzi on najnowsze trendy i włącza je do projektowania nowych produktów. Celem jest zawsze zwiększenie produktywności, bezpieczeństwa i niezawodności oraz zmniejszenie kosztów w zakładach klientów. Patrick dzieli się swoimi przemyśleniami na temat współczesnych technologii, o tym, jak firma Sandvik stosuje je w swoich produktach, a także o tym, jak te technologie w przyszłości zmienią naszą pracę.

Internet rzeczy

Definicja: Wyposażenie przedmiotów w elektronikę umożliwiającą im komunikowanie się za pomocą Internetu.

Przykład ze świata przemysłu: Data silniki samolotowe

Przykład z firmy Sandvik: Produktywność Dzięki Danym (Data Driven Productivity – DDP)

 • Sprzęt komputerowy i oprogramowanie, które gromadzą i przetwarzają wielkie ilości danych pochodzących ze sprzętu w miejscu pracy i jego środowiska. Klienci otrzymują w czasie rzeczywistym precyzyjne dane dotyczące prowadzonych operacji.

Cztery filary DDP:

 • Dbałość o utrzymanie ruchu – przeglądy wyposażenia przed obowiązkowymi terminami, co zapewnia optymalny czas jego wykorzystania.
 • Zarządzanie produkcją – maksymalizacja produktywności przez usuwanie mniej wydajnych etapów w procesie produkcyjnym.
 • Indywidualna wydajność maszyny – pomiar ogólnej wydajności sprzętu w celu optymalizacji jego pracy.
 • Wydajność operatora – gromadzenie danych na temat pracy operatora pozwala ocenić potrzebę zmian w konstrukcji maszyny lub dodatkowego szkolenia operatora.
<strong>Patrick mówi:</strong> „Możemy dziś dokonywać więcej pomiarów naszego sprzętu niż kiedykolwiek. Kiedy połączymy dane dotyczące sprzętu z danymi pochodzącymi od jego użytkowników, otrzymamy fantastyczne narzędzie, którego mogą użyć nasi klienci, aby usprawnić swoje operacje.

Patrick mówi: „Możemy dziś dokonywać więcej pomiarów naszego sprzętu niż kiedykolwiek. Kiedy połączymy dane dotyczące sprzętu z danymi pochodzącymi od jego użytkowników, otrzymamy fantastyczne narzędzie, którego mogą użyć nasi klienci, aby usprawnić swoje operacje.

<strong>Patrick mówi:</strong> – Mamy obecnie blisko 150 takich pojazdów na całym świecie, które wykonują 1,5 miliona godzin operacji autonomicznych rocznie, i to bez wypadków powodujących przerwy w pracy. Automatyzacja zwiększa bezpieczeństwo i stopień wykorzystania sprzętu, zmniejszając zarazem koszty operacji.

Patrick mówi: – Mamy obecnie blisko 150 takich pojazdów na całym świecie, które wykonują 1,5 miliona godzin operacji autonomicznych rocznie, i to bez wypadków powodujących przerwy w pracy. Automatyzacja zwiększa bezpieczeństwo i stopień wykorzystania sprzętu, zmniejszając zarazem koszty operacji.

Pojazdy autonomiczne

Definicja: Pojazdy, które mogą rozpoznawać
otoczenie i wybierać kurs bez udziału człowieka.

Przykład ze świata przemysłu: Pojazdy samobieżne

Przykład z firmy Sandvik: AutoMine

 • Sandvik zaprezentował w 2004 r. pierwszy zautomatyzowany system operacji załadunku i transportu.
 • Dzięki systemowi zarządzania ruchem każdy pojazd wie, gdzie znajdują się pozostałe pojazdy.
 • System AutoMine wykorzystuje technologię nawigacyjną i algorytmy firmy Sandvik.

Skanowanie 3D

Definicja: Gromadzenie danych ze świata realnego w celu stworzenia chmury punktów i przekształcenia jej w model 3D.

Przykład ze świata przemysłu: Pomiar wolumenu drewna pozyskanego w lesie

Przykład z firmy Sandvik: Integracja technologii skanowania w urządzeniach wiertniczych do pracy pod ziemią

Zamontowana na sprzęcie pracującym pod ziemią chmura punktów w 3D, stworzona w środowisku kopalnianym, może być stosowana na wiele sposobów, jak na przykład:

 • Takie nawigowanie wiertnicą, aby stale znała swoją pozycję w kopalni.
 • Planowanie wielkości urobku w chodniku.
 • Sprawdzenie zgodności z planem eksploatacji kopalni występowania nadsięwłomu lub podsięwłomu.
<strong>Patrick mówi:</strong> – Ta technologia umożliwia lokalizację osób w kopalni, ocenę ilości urobku, a także pozwala ustalić, czy znajdujesz się kopalni. Wszystkie dane gromadzone są w urządzeniu i w zależności od infrastruktury kopalni mogą być potem przesyłane do pomieszczenia sterowniczego lub do biura firmy za pomocą WiFi lub innej techniki.

Patrick mówi: – Ta technologia umożliwia lokalizację osób w kopalni, ocenę ilości urobku, a także pozwala ustalić, czy znajdujesz się kopalni. Wszystkie dane gromadzone są w urządzeniu i w zależności od infrastruktury kopalni mogą być potem przesyłane do pomieszczenia sterowniczego lub do biura firmy za pomocą WiFi lub innej techniki.

<strong>Patrick mówi:</strong> – Wyposażenie obejmuje opatentowaną technologię doładowywania podczas wiercenia, powstałą w związku z naszymi programami badawczo-rozwojowymi. Dzięki temu proces doładowania w sieci elektrycznej kopalni nie wymaga przerywania pracy wiertnicy. To istotnie zwiększa pojemność akumulatora i okres jego eksploatacji.

Patrick mówi: – Wyposażenie obejmuje opatentowaną technologię doładowywania podczas wiercenia, powstałą w związku z naszymi programami badawczo-rozwojowymi. Dzięki temu proces doładowania w sieci elektrycznej kopalni nie wymaga przerywania pracy wiertnicy. To istotnie zwiększa pojemność akumulatora i okres jego eksploatacji.

Systemy zielonej energii

Definicja: Magazynowanie i przesyłanie energii, które ogranicza zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Przykład ze świata przemysłu: Elektryczne pojazdy na akumulatory

Przykład z firmy Sandvik: urządzenia wiertnicze Sandvik DD422iE i Sandvik LH307B do pracy pod ziemią, korzystające z napędu elektrycznego do przemieszczania się.

 • Wiertnica Sandvik DD422iE i ładowarka Sandvik LH307B zostały tak zaprojektowane, aby w kopalniach podziemnych do minimum ograniczyć emisję cząstek stałych (DPM) w paliwie dieslowskim i związane z tym ryzyko dla zdrowia.
 • Elektryczny napęd tych urządzeń jest zasilany z sieci kopalni lub z  akumulatora.
 • Gdy Sandvik DD422iE porusza się po spągu w dół, nie zużywa energii, lecz doładowuje akumulator.
 • Silnik Sandvik LH307B eliminuje emisję spalin, zachowując przy tym wszystkie zalety silnika dieslowskiego.

Optymalna kopalnia

Oto wizja sprzętu pracującego w kopalni jutra.

<p><strong>Patrick mówi:</strong> – To wcale nie jest science fiction. Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom optymalnych rozwiązań, które mają zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty oraz zapewnić niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym technologiom.</p>

Patrick mówi: – To wcale nie jest science fiction. Naszą misją jest dostarczanie naszym klientom optymalnych rozwiązań, które mają zwiększyć produktywność, zmniejszyć koszty oraz zapewnić niezawodność, wydajność i bezpieczeństwo dzięki zaawansowanym technologiom.

 1. Zasilanie z akumulatora eliminuje emisję spalin.
 2. System Sandvik DDP analizuje wydajność procesów zautomatyzowanych i optymalizuje operacje w czasie rzeczywistym.
 3. Skanery 3D LiDAR, wyposażone w funkcje szybkiego przetwarzania danych, monitorują otoczenie i umożliwiają decyzje
  w czasie rzeczywistym, oparte na aktualnych i przewidywanych wydarzeniach.
 4. W pełni zautomatyzowane pojazdy uczą się od siebie i redefiniują, w jaki sposób ma przebiegać wydobycie.