<p>Inżynier Ines Haspiel z firmy PNC Norge kieruje pracami wiertniczymi i robotami strzałowymi podczas drążenia tunelu w północnej Norwegii.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Inżynier Ines Haspiel z firmy PNC Norge kieruje pracami wiertniczymi i robotami strzałowymi podczas drążenia tunelu w północnej Norwegii.

Górski lider

Ines Hagspiel, inżynier i kierownik budowy, ma wiele nakryć głowy, jedno z nich wykonane jest ze wzmocnionego plastiku. Jest specjalistką o dogłębnej wiedzy na temat budowy tunelów. Na codzień może zajmować się koordynowaniem zmian ekip wykonujących prace wiertnicze i strzałowe, gromadzeniem danych na temat wykonanych zadań czy pisaniem raportów dla klientów firmy PNC Norge, należącej do PORR Group, europejskiego giganta budowlanego. Obecnie bierze udział w drążeniu dwóch tuneli w górach położonych 10 km na południe od koła polarnego, w północnej Norwegii, z użyciem zastosowanej po raz pierwszy w Norwegii wiertnicy firmy Sandvik wyposażonej w skaner 3D. „Solid Ground” zapytał inż. Hagspiel o jej pracę, o współczesne technologie drążenia tuneli i o to, jak wygląda praca na dalekiej północy.

Czym zajmuje się PORR/PNC Norge? 

Firma PORR zajmuje się głównie pracami budowlanymi, w Europie i na innych kontynentach. Od 2012 r. do dziś PORR działa w Norwegii, a od 2016 r. nosi nazwę PNC Norge AS. W Norwegii zajmuje się głównie budowaniem infrastruktury, w tym także tuneli, mostów i sieci kolejowej. 

        

Jakie są pani najważniejsze zadania w pracy? 

Jestem odpowiedzialna za całość procesu organizacji i budowy wysokiej jakości tuneli w sposób maksymalnie bezpieczny i ekonomiczny. Zdobywanie i rozwijanie wiedzy i umiejętności dotyczących każdego etapu wykonawstwa tunelu jest czasami sporym wyzwaniem. Nieodzowna jest wiedza na temat maszyn, instalacji elektrycznych, zarządzania zasobami ludzkimi, nowych technologii budowlanych i oprogramowania. 

    

Co jest najbardziej przyjemne w pani pracy?

Na pewno zróżnicowanie zadań wykonywanych każdego dnia. Kontakty z ekipą budowlaną i klientami w biurze są ciekawe, ale najlepiej lubię być na budowie, wśród majestatycznych gór i pięknych fiordów, gdy widzi się konkretne rezultaty pracy.  

        

Co jest według pani największą zaletą skanera 3D firmy sandvik? 

Dzięki skanerowi 3D operator może porównać w czasie rzeczywistym zaplanowany i faktyczny kształt drążonego tunelu, co oszczędza dużo czasu. Można również tworzyć trójwymiarowe modele tunelu dla naszych klientów, aby pokazać im postęp prac. Kupując to wyposażenie firmy Sandvik, dokonaliśmy właściwego wyboru.