Gotowa do ery cyfrowej

Firma Sandvik Mining and Rock Technology zoptymalizowała ładowarkę LH621, swój okręt flagowy, do prac przygotowawczych i intensywnego wydobycia, aby pomóc sprostać wyzwaniom klientów. Pomogły w tym procesie informacje zwrotne od klientów oraz ich zainteresowanie automatyzacją

Ładowarka Sandvik LH621 od lat udowadnia swoja przydatność w najbardziej wymagających zastosowaniach w górnictwie.

W 2015 r. eksperci w fabryce ładowarek firmy Sandvik w Turku, w Finlandii, uznali, że ładowarka Sandvik LH621, ich okręt flagowy, potrzebuje optymalizacji i nowych inteligentnych rozwiązań ze względu na coraz większe wymagania górnictwa.

W rezultacie powstała ładowarka Sandvik LH621i, przystosowana do pracy z nieco wcześniej wprowadzonym na rynek wozem odstawczym Sandvik TH663i. Te dwie maszyny to kolejne elementy powstających w serii „i” inteligentnych maszyn do pracy w kopalniach podziemnych.  Należą do niej także m.in. ładowarka Sandvik LH517i i wozy odstawcze Sandvik TH545i i Sandvik TH551i.

– Zaczęliśmy od klientów – mówi Olli Karlsson, kierownik linii produktów (duże ładowarki) w firmie Sandvik Mining and Rock Technology. – Zapytaliśmy ich, co najlepiej zaspokoiłoby ich potrzeby: Czy chcieliby całkowicie nową maszynę, czy raczej woleliby zachować istniejącą ładowarkę i modernizować ją w miarę potrzeb.

Wszystko zaczęło się od zorganizowanej przez firmę Sandvik serii szkoleń na temat załadunku i transportu  na głównych rynkach firmy na półkuli południowej. Brali w nich udział zarówno przedstawiciele kierownictwa firm, jak i operatorzy maszyn i urządzeń. Poproszono również o opinię klientów z innych rynków. Wypowiedziano się jednoznacznie: zacznijmy od istniejących maszyn i stopniowo je ulepszajmy.

Zespół projektowy zwrócił szczególną uwagę na przygotowanie ładowarki  Sandvik LH621i do rozwiązań cyfrowych, chodzi zwłaszcza o kompatybilność z systemem AutoMine firmy Sandvik. Dzięki zintegrowanym czujnikom i łącznikom opcja AutoMine może być zabudowana na ładowarce od początku lub zainstalowana po kilku dniach. Knowledge Box (Skrzynka Informacji) zainstalowana na Sandvik LH621i gromadzi, przetwarza i przekazuje dane do systemu My Sandvik Digital Service, skąd można je pobrać przez portal My Sandvik. W ten sposób uzyskuje się informację na temat stanu maszyn i ich produktywności.

Inna zmiana to nowa, obszerna i ergonomiczna kabina, której konstrukcja oparta jest na kabinie wozu odstawczego Sandvik TH663i.

KORZYŚCI

  • Bezpieczeństwo i ergonomia: nowa obszerna, klimatyzowana kabina z certyfikatem ROPS/FOPS
  • Produktywność: nowoczesne systemy hydrauliczne gwarantują szybkie napełnianie łyżki, a mocny napęd umożliwia szybkie przemieszczanie się ładowarki
  • Niskie koszty eksploatacji: odporna na wstrząsy, dobrze zabezpieczona konstrukcja; efektywne chłodzenie, które zapewnia długi okres pracy podzespołów
  • Możliwość automatyzacji: kompatybilna z systemami AutoMine i OptiMine, co umożliwia wizualizację w czasie rzeczywistym, analizy i optymalizację operacji
  • Zrównoważony rozwój: doskonała efektywność energetyczna, duża trwałość podzespołów, opcja z silnikiem klasy Tier 4F/Stage IV

 

Przeprojektowano miejsce na nogi oraz pozycje pedałów, co znacznie zwiększa komfort pracy operatora. Dodano nowe okno, aby uzyskać lepszą widoczność do tyłu, oraz mocne światła LED, aby lepiej oświetlić strefę operacji. Kolorowy ekran dotykowy zawiera wszystkie potrzebne informacje, co ułatwia operatorowi pełną koncentrację na pracy. Kabina, posiadająca certyfikat ROPS/FOPS, jest nowoczesna i ergonomiczna, umożliwia komfortową pracę, w więc pośrednio zwiększa produktywność.

Wysoka produktywność to jedna z najważniejszych właściwości ładowarki Sandvik LH621i. Istotny wpływ będą na nią miały mechanika i hydraulika wysięgnika i łyżki. Zoptymalizowana geometria wysięgnika zwiększa moc hydrauliczną i umożliwia szybsze napełnianie łyżki i lepszy załadunek dużych skał. Nowy hydrauliczny napęd wysięgnika i łyżki zapewnia bardziej płynniejszą pracę. Ulepszony układ napędowy zapewnia większą moc i szybsze przemieszczanie ładowarki. Ładowarka Sandvik LH621i to gwarancja krótszych i wydajniejszych prac przygotowawczych.

Każda opłacalna operacja wymaga wysokiej produktywności i minimalizacji kosztów w przeliczeniu na tonę. Hydraulika ważąca ładunek pomaga redukować emisję ciepła i zmniejsza zużycie paliwa. Konstrukcja ładowarki Sandvik LH621i sprzyja obniżaniu kosztów, co oznacza rozwiązania takie jak mocna tylna rama i osłona, chroniąca przed uderzeniami, i pełniące taką samą funkcję stalowe skrzynki przyspawane do wysięgnika i przedniej ramy. Te mocne i masywne konstrukcje zmniejszają obciążenia, zwiększają trwałość ramy i zapewniają doskonałą proporcję mocy do wagi. Czas pracy głównych elementów między serwisowaniem został wydłużony dzięki nowym systemom chłodzenia i hamowania.

Inny element wyposażenia ładowarki Sandvik LH621i, który ma wpływ na bezpieczeństwo pracy, produktywność i trwałość, to łatwe serwisowanie. Siedmiocalowy kolorowy ekran zapewnia operatorowi całkowity ogląd najważniejszych elementów diagnostyki i raportów alarmowych, co minimalizuje konieczność przemieszczania ładowarki w celu usunięcia usterek. Wprowadzono liczne zmiany i korekty służące scentralizowaniu dostępu do miejsc serwisowych – z reguły dostępnych z poziomu podłoża – a przez to lepsze utrzymanie ruchu. Podczas pracy na ładowarce bezpieczeństwo zapewniają odpowiednie barierki.

Środowisko pracy pod ziemią może być niebezpieczne. Ładowarka Sandvik LH621i ma także wyposażenie i właściwości, dzięki którym operatorzy i pracownicy utrzymania ruchu mogą cali i zdrowi wrócić do domu po pracy: ergonomiczna kabina FOPS/ROPS z dobrą widocznością, dostęp do punktów serwisowych z poziomu podłoża, schodki antypoślizgowe i wiele innych.

Szybsze napełnianie łyżki i cykle rozładunku, a także zoptymalizowane trasy i metody transportu rudy, to niższa emisja spalin i mniejszy ślad węglowy.

Szybsze napełnianie łyżki i cykle rozładunku, a także zoptymalizowane trasy i metody transportu rudy, to niższa emisja spalin i mniejszy ślad węglowy.

Sformułowanie „równoważony rozwój” jest często traktowane jako coś odległego od realiów górnictwa. Jednak w wypadku ładowarki  Sandvik LH621i ma ono głęboki sens. Wysoka produktywność i niskie koszty w przeliczeniu na tonę oznaczają określone skutki dla ochrony środowiska. Szybszy załadunek i rozładunek i zoptymalizowany transport rudy skutkują mniejszym śladem węglowym i niższą emisją spalin.

Wysoka wydajność ładowarek wpływa nie tylko na koszty, lecz także na zrównoważony rozwój.

Standardowy silnik Sandvik LH621i klasy Tier 2/Stage II jest bardzo efektywny. Jeśli jest dostęp do paliwa z niską zawartością siarki, można rozpatrzyć wariant z niskoemisyjnym silnikiem klasy Tier 4F/Stage IV. Firma Sandvik chce przodować na rynku, jeśli chodzi o rozwój najnowszych technologii silnikowych.

Właściwości Sandvik LH621i wpływają korzystnie na codzienną pracę operatorów i pracowników utrzymania ruchu oraz na zrównoważony rozwój. – Podchodzimy do tego praktycznie – mówi Karlsson. – Tworzymy dobrą maszynę, analizujemy jej  pracę, a następnie optymalizujemy wybrane elementy, aby osiągnąć określone korzyści. 

DANE TECHNICZNE: SANDVIK LH621i

  • Waga: 21 000 kg

  • Łyżka standardowa: 8,0 m3

  • Waga robocza: 58 800 kg

  • Silnik standardowy: Volvo TAD1374VE, 375 kW przy 1900 obr/min