Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Zrównoważony rozwój to integralna, naturalna część naszej strategii biznesowej. </p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Zrównoważony rozwój to integralna, naturalna część naszej strategii biznesowej.

Gotowi do 2030 roku

Dla firmy Sandvik Mining and Rock Technology strategia zrównoważonego biznesu oznacza skupienie się na osiągnięciu do 2030 r. czterech celów – bezpieczeństwa pracy, mniejszej emisja gazów cieplarnianych, cyrkularności i zgodności – we wszystkich działaniach i operacjach.

Będziemy na czele transformacji naszej branży i zbudujemy długofalowy biznes, który pomoże w rozwoju całego świata. Chcemy być innowacyjnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, wdrażając zasady zrównoważonego rozwoju do każdego aspektu naszego biznesu, i inspirować w tym względzie innych. Pracujemy niestrudzenie w nad tworzeniem zrównoważonego biznesu, dotyczy to wszystkich naszych operacji, łańcucha dostaw i naszej oferty dla klientów.

Dążymy do cyrkularności

Ponad 90% produktów

 

KLIENCI

Bardziej efektywne materiały i zasoby staną się częścią wszystkich projektów rozwojowych.

Stworzymy dla naszych klientów modele biznesowe oparte na recyklingu i cyrkularności.

OPERACJE

Wszystkie nasze produkty i opakowania będą cyrkularne co najmniej w 90 procentach.

Zmniejszymy o połowę ilość odpadów w naszych procesach produkcyjnych.

DOSTAWCY

Będziemy wymagać 90-procentowej cyrkularności od naszych głównych dostawców.

Zmieniamy klimat

O 50% mniejsza emisja CO2

 

KLIENCI

Obniżenie emisji CO2 będzie częścią wszystkich naszych projektów rozwojowych.

Oferta dla naszych klientów będzie zawsze zawierać element redukcji emisji CO2.

OPERACJE

Zredukujemy o połowę ślad węglowy naszej produkcji oraz transportu ludzi i towarów.

DOSTAWCY

Będziemy wymagać od naszych czołowych dostawców zmniejszenia o połowę śladu węglowego.

Przyjmujemy trudne wyzwania

Zero wypadków

 

KLIENCI

Nasze projekty rozwojowe przeanalizujemy pod względem ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dokonamy ulepszeń.

OPERACJE

Zmniejszymy o połowę Całkowity Wskaźnik Częstotliwości Zanotowanych Wypadków (TRIFR) i frekwencję występowania chorób zawodowych.

Wszyscy pracownicy firmy Sandvik otrzymają oferty programów prozdrowotnych.

DOSTAWCY

Będziemy wymagali od naszych kluczowych dostawców ulepszeń w dziedzinie BHP zgodnie ze standardami firmy Sandvik.

Gramy fair

Zawsze odpowiednio postępować

 

KLIENCI

Wytyczamy i osiągamy ambitne cele dotyczące transparentności i zrównoważonego rozwoju.

Nasz program Poznaj Swojego Klienta prowadzi do zrównoważonego rozwoju.

OPERACJE

Nasz proaktywny i elastyczny system zgodności zostanie w całości włączony do operacji biznesowych.

Stworzymy zróżnicowany zespół pracowników. Co najmniej jedną trzecią składu osób na poziomie kierownictwa stanowić będą kobiety.

DOSTAWCY

Wszyscy dostawcy muszą spełniać wymagania zasad „Sandvik Supplier Code of Conduct”.