Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Zastosowanie energii jądrowej w górnictwie może rozwiązać problemy, z jakimi spotykają się firmy górnicze działające w odległych miejscach. </p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Zastosowanie energii jądrowej w górnictwie może rozwiązać problemy, z jakimi spotykają się firmy górnicze działające w odległych miejscach.

Jądrowe kopalnie

Czy energia jądrowa może stać się kluczem do wydajnej i zrównoważonej eksploatacji kopalni położonych w odległych miejscach?

Operacje górnicze prowadzone w odległych miejscach wymagają regularnych dostaw wielkich ilości energii. W miarę jak eksploatacja kopalin odbywa się w coraz to dalej położonych częściach świata, kwestia dostaw energii staje się coraz ważniejsza.

Niewielka, modułowa elektrownia atomo wa może przez 20 lat dostarczać energii elektrycznej do kopalni, zużywając w tym czasie jedynie 2,4 metra sześciennego paliwa jądrowego. Gdyby źródłem energii dla takiej kopalni było paliwo dieslowskie, w ciągu jednego roku potrzeba by go było aż 50 milionów litrów. Energia jądrowa ma więc oczywiste zalety, jeśli chodzi o koszty i logistykę.