Kontener pełen kompetencji

Jedna z największych chińskich kopalni fosforytów znacznie zmniejszyła koszty utrzymania ruchu urządzeń wiertniczych. Fosfor jest podstawowym składnikiem nawozów sztucznych i ma ogromne znaczenie dla wyżywienia rosnącej populacji Ziemi.

Każdego roku liczba mieszkańców Ziemi zwiększa się o 74 miliony. ONZ stwierdza, że na świecie produkuje się wystarczająco dużo żywności, aby wyżywić wszystkich. Jednak 800 milionów ludzi głoduje lub jest niedożywionych. Produkcja żywności jest niewątpliwie jednym z największych wyzwań, przed którymi stoimy. Od lat 80. XX w. produkcja żywności znacznie wzrosła. Po części za sprawą zwiększającego się zastosowania nawozów sztucznych. Fosforyty to surowiec, z którego wytwarza się większość dostępnych na rynku nawozów fosforowych. W Chinach istnieją jego wielkie złoża. Popyt na fosfor szybko rośnie, gdy tymczasem jego dostępne zasoby powoli się wyczerpują, a jego złoża są ograniczone. Recykling fosforu jest co prawda możliwy, ale nie ma możliwości jego syntezy. Większość dostępnych złóż fosforytów znajduje się w Chinach i Maroku. Błyskawiczny rozwój firmy Guizhou Kailin Group Co. Ltd (Kailin) w prowincji Guizhou, w południowo-zachodnich Chinach, odzwierciedla szybki wzrost chińskiej gospodarki. Od 2000 r. grupa Kailin osiąga średni roczny wzrost obrotów na poziomie 33 procent. Firma eksploatuje złoża fosforytów, jest także właścicielem fabryk nawozów sztucznych i innych zakładów przemysłowych.

Kailin posiada bogate zasoby fosforytów, które przy obecnym tempie eksploatacji wystarczą na 100 lat. Blisko 80 procent chińskich zasobów fosforu, o zawartości tlenku fosforu powyżej 33 procent, jest skoncentrowanych w regionie Kailin. W miarę jak rośnie wydobycie fosforytów, zwiększa się obciążenie pracujących pod ziemią 65 urządzeń wiertniczych firmy Sandvik. W 2016 r. Kailin zasygnalizowała firmie Sandvik potrzebę zmiany systemu utrzymania ruchu. W rezultacie podpisano umowę Sandvik 365, która doprowadziła do obopólnych korzyści w postaci wzrostu produktywności i zmniejszenia kosztów.

Grupa Kailin

Guizhou Kailin Group Co. Ltd (Kailin) to wielka grupa przemysłowa w prowincji Guizhou, w południowo-zachodnich Chinach. Kopalnie fosforytu położone w okolicach miasta Jinzhong są największym pracodawcą w regionie Kaiyang. Każdego dnia pracują tu pod ziemią tysiące ludzi. W kopalniach wydobywane są fosforyty o najwyższej jakości w Chinach. Udokumentowane rezerwy tego surowca wystarczą na 100 lat eksploatacji.

– Fosforyt w złożu w Kaiyang jest najlepszy w kraju – mówi Zhongguo He, dyrektor generalny firmy Guizhou Kailin Mining Company. Surowiec jest tak dobry, a popyt na niego tak duży, że przez ostatnie 10 lat firma rozwija się w bardzo szybkim tempie. Kopalnie z podpoziomowym systemem wybierki dominują dziś całkowicie wokół miasta Jinzhong. Ten niegdyś spokojny region rolniczy zmienił się w dynamiczne centrum przemysłowe, gdzie zamieszkało 50 000 osób, z których blisko 80 procent pracuje w zakładach grupy Kailin. Guizhou jest jedną z najbiedniejszych prowincji Chin, jednak obecnie inwestuje się tu intensywnie w infrastrukturę. Na przykład zbudowano kilka mostów, zaliczanych do najwyższych na świecie, aby ułatwić transport w górzystym terenie. – Nim powstała firma Kailin, miejscowość Jinzhong był niewielką wioską – mówi Zhongguo He. Chociaż mieszka tu teraz mnóstwo ludzi, społeczność jest bardzo zintegrowana. W czasie naszej rozmowy kilka osób, w charakterystycznych jasnopomarańczowych kombinezonach firmy, zatrzymuje się, aby się z nim przywitać. Kiedy w pobliżu przejeżdża wiertnica firmy Sandvik, rozmowa schodzi na temat dostawców współpracujących z kopalniami fosforytu. – Do urabiania fosforytu stosujemy głównie sprzęt frmy Sandvik – zapewnia Zhongguo He. – Urobek jest transportowany rurociągami do fabryki nawozów sztucznych, które są potem rozwożone po całych Chinach, a także wysyłane za granicę. Całość operacji pozostaje w gestii różnych części grupy Kailin. Inaczej mówiąc, jakość wyposażenia w kopalni ma wpływ na plony uzyskiwane przez chińskich rolników.

<p>Fosforyty są niezbędnym surowcem do produkcji nawozów fosforowych.</p>

Fosforyty są niezbędnym surowcem do produkcji nawozów fosforowych.

<p>Bieżące naprawy mogą być realizowane w przystosowanym do tego kontenerze na terenie kopalni.</p>

Bieżące naprawy mogą być realizowane w przystosowanym do tego kontenerze na terenie kopalni.

<p>Kopalnie w Kailin eksploatują ponad 60 urządzeń wiertniczych firmy Sandvik.</p>

Kopalnie w Kailin eksploatują ponad 60 urządzeń wiertniczych firmy Sandvik.

– Największym wyzwaniem jest bezpieczeństwo prac pod ziemią. Dlatego tak ważne są odpowiedni sprzęt i technologia. W przeszłości po prostu kupowaliśmy potrzebne maszyny. Dziś zwracamy coraz większą uwagę na jakość serwisu i utrzymania ruchu. Gwarantuje to nie tylko wzrost produktywności, lecz także pomaga naszym dostawcom lepiej zrozumieć nasze potrzeby. Cztery kopalnie grupy Kaili, które znajdują się w okolicach miasta Jinzhong, zajmują teren o promieniu dziewięciu kilometrów. Rampy wznoszą się wzdłuż zygzakowatej linii od poziomu załadunku. Z ramp platformy wchodzą w złoże w dwóch kierunkach. Każda kopalnia składa się z nie mniej niż czterech platform, podpartych przez obudowę kotwiową, położonych na głębokości od 100 do 400 metrów. Duża twardość skał fosforytowych zmusza do stosowania prac wiertniczych i robót strzałowych. Otwory strzałowe wykonywane są z użyciem 60 urządzeń wiertniczych firmy Sandvik. Praca odbywa się na dwie zmiany, a roboty strzałowe prowadzone są codziennie. Wymagania stawiane przed wiertnicami firmy Sandvik są więc wysokie. Shugao He jest zastępcą dyrektora kopalni Qingcaichong, należącej do firmy Kailin w Guizhou. – Przed podpisaniem umowy serwisowej z firmą Sandvik musieliśmy często czekać tygodniami na potrzebne części zamienne – mówi He.

Rozwiązania firmy Sandvik

Sandvik już od 30 lat dostarcza firmie Kailin sprzęt wiertniczy do pracy pod ziemią. Obecnie Kailin eksploatuje w swoich czterech kopalniach w prowincji Guizhou 65 wiertnic firmy Sandvik z serii DD i DS. W 2016 r. obie firmy podpisały umowę serwisową Sandvik 365. W zakładzie serwisowym firmy Kailin w Jinzhong znajduje się obecnie specjalny kontener firmy Sandvik, wyposażony w sprzęt do utrzymania ruchu. W Jinzhong inżynierowie firmy Sandvik pracują wspólnie z zespołem serwisowym z Kailin.

– Czasami musieliśmy rozbierać wiertnice i wysyłać do serwisowania w innych miejscach. Zajmowało to dużo czasu i miało negatywny wpływ na produktywność. Problem ten pojawiał się nie tylko wtedy, kiedy sprzęt wymagał czasem naprawy. Nie wykonywano także regularnych przeglądów, co powodowało obniżenie wydajności maszyn. Zatrudnieni w kopalni specjaliści nie mieli wyposażenia ani wiedzy wymaganych do utrzymania pracy wiertnic na optymalnym poziomie. Relacje między firmami Sandvik i Kailin sięgają 30 lat wstecz. Wystarczył więc jeden telefon, by firma Sandvik zaczęła szukać rozwiązania.

Umowa serwisowa Sandvik 365 oznacza dla kopalni wiele korzyści. Inżynierowie firmy Sandvik są stale pod ręką: wykonują regularne przeglądy urządzeń wiertniczych, a w razie potrzeby dokonują niezbędnych napraw. W centrum jest kontener, nowo zainstalowany przez firmę Sandvik w zakładzie serwisowym firmy Kailin w Jinzhong. Mimo niewielkich gabarytów ten kontener, kiedyś używany do transportu morskiego, a obecnie przystosowany do nowych zadań, ma duży wpływ na operacje górnicze. Znajduje się w nim komplet narzędzi to demontażu wiertnic do skał oraz do testów, a także stół warsztatowy, a ponadto instrukcje i dokumentacja dotyczące procedur. Przez ostatnie 12 miesięcy przez kontener przewinęły się wiertnice z 30 urządzeń wiertniczych. – Kontener, będący częścią kontraktu serwisowego, miał zwiększyć możliwości utrzymania ruchu i napraw na miejscu, w kopalni – mówi Ouyang Lin, zastępca dyrektora firmy Kailin. – Dzięki temu często udaje się zapobiegać powstawaniu problemów, a gdy się już pojawią, bardziej skutecznie je usuwać. – Zanim wprowadziliśmy regularne serwisowanie, wykonanie jednego otworu strzałowego zajmowało 90 sekund. Teraz to średnio 60 sekund. Koszty kontraktu są niewielkie w porównaniu z zyskami ze wzrostu produktywności. Lista korzyści jest jednak znacznie dłuższa. Pracownicy firmy Kailin nie tylko pracują teraz z najnowocześniejszym sprzętem, lecz odbywają także organizowane przez Sandvik szkolenia dotyczące serwisu. Jun Chen, kierownik ds. klientów kluczowych w firmie Sandvik, wyjaśnia, że metody operacyjne firmy Sandvik zostały dostosowane do potrzeb klienta. – Od dostaw części zamiennych po serwis posprzedażny – wszystko jest robione pod kątem specyficznych potrzeb firmy Kailin – mówi Chen. – Jej kierownictwo jest bardzo zadowolone z serwisu oferowanego przez firmę Sandvik. Firma Kailin produkuje rocznie 7,36 miliona ton fosforytów (prognozy na 2017 r. przewidują 10 milionów ton), oraz blisko 3,5 miliona ton nawozów sztucznych, a także pół miliona ton innych produktów z fosforytu. Firma Kailin jest bardzo ważnym, jedynym w Chinach producentem fosforytów, które można bezpośrednio wykorzystać jako surowiec do pro- dukcji nawozów fosforowych o wysokiej zawartości fosforu. Sandvik odgrywa tu istotną rolę – zwiększa wydajność i obniża koszty wydobycia każdej grudki fosforytu.