<p>Nowe możliwości komunikowania się między systemami SanRemo i Infrakit Cloud zwiększają wydajność pracy w miescu wydobycia i w biurze.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Nowe możliwości komunikowania się między systemami SanRemo i Infrakit Cloud zwiększają wydajność pracy w miescu wydobycia i w biurze.

Łącząc się w chmurze

Nowe oprogramowanie, łączące na jednej platformie monitoring sprzętu pracującego na powierzchni i działań personelu, umożliwia zdalne przesyłanie danych między operatorami.

Firma Sandvik Mining and Rock Technology opracowała współdziałanie dwóch systemów. Są to SanRemo – system służący do zdalnego monitorowania  wiertnic pracujących na powierzchni – i system Infrakit Cloud – obejmujący rozwiązania łączące maszyny, wyposażenie i personel na jednej platformie. Oprogramowanie pozwoli na bardziej wydajną pracę, dostęp w czasie rzeczywistym do danych i niższe koszty.

Nowe rozwiązanie umożliwia komunikowanie się między sprzętem wiertniczym firmy Sandvik, systemem zarządzania danymi SanRemo i systemem Infrakit Cloud. W ten sposób dane operacyjne wygenerowane przez zautomatyzowane maszyny i systemy nawigacji wierceniem  TIM3D mogą komunikować się z innymi systemami wykonawców i firm budownictwa cywilnego. Główną korzyścią jest możliwość dzielenia się danymi ze wszystkimi odpowiednimi innymi systemami, firmami i specjalistami, na przykład inżynierami konstruktorami, planującymi prace wiertnicze, operatorami wiertnic czy kierownictwem firm klientów.