Newsletter

Utwórz swój własny biuletyn dla klientów i kolegów.

Wybierz maksymalnie 6 artykułów ze strony internetowej i prześlij je w postaci osobistego biuletynu.

Jak to zrobić?

  1. DODAJ ARTYKUŁ

 • Czytając artykuł, dołącz go do biuletynu, klikając na ikonkę DODAJ DO BIULETYNU umieszczoną koło artykułu.
 • Możesz wybrać maksymalnie 6 artykułów.

  2. ZARZĄDZAJ

 • W STRESZCZENIU można wybierać lub usuwać artykuły przed ich wysłaniem.
 • Kliknij na PODGLĄD BIULETYNU, aby obejrzeć ostateczną wersję biuletynu przed wysłaniem.

  3. NADAJ OSOBISTY CHARAKTER

 • Kliknij na WYŚLIJ DO >>, wpisz dane odbiorcy i dodaj osobistą wiadomość.
 • Jeśli nie dodasz osobistej wiadomości, odbiorca otrzyma wiadomość: „Chciałbym podzielić się tym z Tobą”

  4. AKCEPTUJ

 • Kliknij na PODGLĄD BIULETYNU, aby obejrzeć ostateczną wersję biuletynu przed wysłaniem
 • Kliknij na AKCEPTUJ, aby wysłać Twój osobisty biuletyn do odbiorcy
[checkout form_id=”9″]Oto artykuły wybrane przez Ciebie do osobistego biuletynu informacyjnego.[/checkout]