Szlachetne partnerstwo

Położony we wschodniej Afryce Mozambik poprosił Angolę o pomoc  w rozwijaniu wydobywania diamentów.

Badania przeprowadzono osiem lat temu, ale geologowie nie mają pewności co do dokładnego położenia złóż. W 2007 r. oba kraje podpisały umowę o współpracy w dziedzinie badań i eksploatacji. Większe doświadczenie w branży górniczej ma Angola, toteż pomoże ona sąsiadowi.