<p>Złoto jest od dawna traktowane jako pewna inwestycja i nic nie wskazuje na to, żeby w przewidywalnej przyszłości miało to się zmienić.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Złoto jest od dawna traktowane jako pewna inwestycja i nic nie wskazuje na to, żeby w przewidywalnej przyszłości miało to się zmienić.

Pewna inwestycja

W świecie nieprzewidywalnych cen towarów inwestowanie w ryzykowne zasoby nadal się cieszy popularnością. Minestories sięgnął po wiedzę World Gold Council, aby zrozumieć, dlaczego złoto nadal pozostaje atrakcyjną inwestycją i jak wygląda przyszłość tego cennego kruszcu.

Rosnący popyt

Wprawdzie złoto uważa się zwykle za cenny metal
i przedmiot inwestycji, jednak jest ono również częścią naszego codziennego życia. Występuje ono w elektronice, medycynie i stomatologii. Jest często stosowane w wielu gałęziach przemysłu. W ubiegłym roku zanotowano znaczny wzrost popytu na ten metal. Wygląda na to, że ta tendencja utrzyma się, gdyż złoto potrzebne jest w wielu nowych technologiach, takich jak chociażby pojazdy autonomiczne.

Pewna inwestycja

Wątpliwe inwestycje mogą być atrakcyjne i przynosić znaczne zyski. Jednak są one obarczone sporym ryzykiem. Inwestowanie w złoto może takie ryzyko zminimalizować, gdyż jego cena w długim czasu nie podąża za ceną innych zasobów.

Fizyczne przyciąganie

Złoto jest traktowane przede wszystkim jako cenny kruszec i obiekt inwestowania. Zapomina się często, że jeden z jego najważniejszych walorów to wygląd. Na cenę złota duży wpływ ma rynek biżuterii, którego rozwój jest zależny od koniunktury gospodarczej. Kiedy ludzie mają więcej pieniędzy, popyt na złoto rośnie. Największe gospodarki świata, takie jak USA czy Niemcy, mają się dziś dobrze, jest więc bardzo prawdopodobne, że popyt na złoto będzie się zwiększać.

Trudne prognozy

Trudno przewidzieć cenę złota i popyt na nie w bieżącym roku i w nadchodzących latach. Według prognoz w 2017 r. cena tego kruszcu miała się obniżyć, tymczasem jej wzrost okazał się dwucyfrowy. Wiele wskazuje na to, że rosnąca tendencja będzie trwała, gdyż inwestorzy odchodzą obecnie od niepewnych zasobów, takich jak kryptowaluty, w kierunku pewniejszych inwestycji.