Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Badacze z MIT opracowali nowatorską metodę separacji miedzi ze związków siarki.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Badacze z MIT opracowali nowatorską metodę separacji miedzi ze związków siarki.

Produkcja i ekstrakcja

W miarę stałego wzrostu popytu na miedź naukowcy na całym świecie poszukują nowych metod produkowania tego przewodnika. Badacze z MIT (Massachusetts Institute of Technology) opracowali nowy, innowacyjny proces.

W miarę stałego wzrostu popytu na miedź naukowcy na całym świecie poszukują nowych metod produkowania tego przewodnika. Badacze z MIT (Massachusetts Institute of Technology) opracowali nowatorską metodę separacji miedzi od związków siarki przy zastosowaniu stopionej elektrolizy.

Nowy proces obejmuje tylko jeden etap, podczas gdy stosowane wcześniej metody wymagały kilku etapów. Oznacza to krótszy czas i niższe koszty procesu ekstrakcji miedzi. Nowa metoda może już w  najbliższej przyszłości znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle i spowodować zwiększenie światowej produkcji miedzi.