Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

<p>Firma Deloitte ma doskonałe rozeznanie w sytuacji największych na świecie korporacji.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Firma Deloitte ma doskonałe rozeznanie w sytuacji największych na świecie korporacji.

Rok 2017 w górnictwie

Międzynarodowa firma analityczna Deloitte omawia w swoim dorocznym raporcie „Tracking the Trends 2017” dziesięć głównych tendencji działania w górnictwie w bieżącym roku.

1. ZROZUMIENIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WARTOŚĆ FIRMY
Firmy górnicze dążą do równowagi dyscypliny finansowej i wzrostu.

2. DĄŻENIE DO WIĘKSZEJ PRODUKTYWNOŚCI
Innowacyjność gwarancją sukcesu.

3. DZIAŁANIE W EKOSYSTEMIE
Współpraca motorem rozwoju przemysłu.

4. CYFROWA REWOLUCJA
Górnictwo inwestuje w przyszłość.

5. ANALIZOWANIE ZAGROŻENIA
Cyberbezpieczeństwo coraz ważniejsze.

6. TWORZENIE JEDNOLITEJ WIZJI DLA BRANŻY
Współpraca jako źródło przewagi nad konkurencją.

7. WARTOŚCI SPOŁECZNE I EKOLOGICZNE
Zrównoważony rozwój i energia odnawialna.

8. WSPIERANIE STRATEGICZNYCH PRIORYTETÓW
Kopalnie zmieniają modele funkcjonowania.

Inwestowanie w technologię cyfrową umożliwia firmom górniczym maksymalizację produktywności i bezpieczeństwa.

Inwestowanie w technologię cyfrową umożliwia firmom górniczym maksymalizację produktywności i bezpieczeństwa.

9. DBANIE O ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PRACOWNIKÓW
Priorytet to dobro pracowników.

10. ZINTEGROWANE PODEJŚCIE
Dążenie do większej otwartości i przejrzystości działania.