<p>Rudę żelaza przewozi się wagonami kolejowymi.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Rudę żelaza przewozi się wagonami kolejowymi.

Ruda na sprzedaż

Na sprzedaż został wystawiony pakiet 50 procent akcji największego na świecie złoża żelaza. W 2013 r. rząd Boliwii zaoferował złoże Mutún, położone niedaleko granicy z Brazylią.

Ocenia się, że Mutún zawiera 20 mld ton rudy żelaza. Dla porównania: zasoby rudy żelaza w Indiach wynoszą 28,5 mld ton.

Mutún stanie się w Boliwii największym ośrodkiem wydobycia i produkcji żelaza, a ponadto będzie to największa zagraniczna inwestycja w tym kraju.