Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Solidne wzmocnienie

CLONCURRY, QUEENSLAND. A safer, easier-to-install ground reinforcement solution has improved cycle times and helped mining services provider Barminco exceed ambitious development targets at MMG’s Dugald River mine – one of the world’s largest known zinc deposits.

Carl Chrisp, operator wiertnicy pracujący w wyrobisku rudy 240 metrów pod ziemią, wkręca kotwę do wywierconego otworu. Mocuje ją za pomocą prostego skrętu. Nie musi wstrzykiwać żadnych chemikaliów ani cementu. Nie będzie również musiał wracać, żeby docisnąć pręt.

– Praca jest teraz znacznie łatwiejsza – mówi Chrisp.

Kotwa Sanvik Mechanical Dynamic (MD) zrewolucjonizowała dla firmy Barminco wsparcie ociosu w kopalni Dugald River. Po osiągnięciu optymalnego poziomu produkcji, co nastąpi już wkrótce, kopalnia będzie należeć do 10 największych na świecie kopalni cynku. Komercyjna produkcja rozpoczęła się w maju 2018 r., zaledwie pięć miesięcy po uzyskaniu pierwszych próbek koncentratu.

W 2018 r. kopalnia wyprodukowała blisko 140 000 koncentratu cynku. Przy planowanej produkcji 1,7 miliona ton, kopalnia Dugald River będzie w przyszłości produkować 170 000 ton cynku, a dodatkowo także srebro i ołów.

Firma Barminco odgrywa ważną role w rozwoju kopalni Dugald River od czasu gdy w 2012 r. zdobyła kontrakt na budowę dwóch upadów poszukiwawczych i infrastruktury wydobywczej. Zespół z firmy Barminco ustanowił rekord prac przygotowawczych, wykonując 700,4 metra w jednym miesiącu, pracując z wiertnicą firmy Sandvik z podwójnym wysięgnikiem.

Kontrakt został uzupełniony o próbne roboty wybierkowe i dalsze prace przygotowawcze, gdzie chodniki były wzmacniane betonem natryskiwanym i kotwiami wklejanymi.

W 2016 r. firma Barminco otrzymała nowy, pięcioletni kontrakt na wykonywanie prac przygotowawczych i wydobywczych. Kontrakt wyznaczał ambitny cel: wykonanie 900 metrów na miesiąc przy użyciu dwóch wiertnic firmy Sandvik. W tym samym czasie firma MMG postanowiła zrezygnować z betonu natryskiwanego i zastąpić go wykładką siatkową w 90 procent chodników w kopalni. W ten sposób zmniejszono koszty, zachowując równocześnie wydajność.

Przy większości metod – wykładki siatkowe, kotwy wklejane i kotwy dzielone – cykle kotwienia znacznie się wydłużyły, uważa kierownik projektu, Werner Murach.

– Potrzebowaliśmy bardziej bezpiecznych i wydajnych metod wzmocnienia ociosu – mówi Murach.

Nowe rozwiązanie nie tylko spełniło standardy firmy Barminco dotyczące wydajności i trwałości, lecz także spełniło kryteria firmy MMG, także te dotyczące trwałości i wytrzymałości kotew.

Kotwa Sandvik MD

Dynamiczna kotwa mechaniczna (Mechanic Dynamic – MD) firmy Sandvik, o średnicy 47 mm, jest kotwą blokowaną mechanicznie, wzmocnioną 20-milimetrowym prętem, z mechanizmem klinowym na końcu. Kiedy kotwa jest całkowicie wsunięta w otwór, nakrętka na kołnierzu obraca się, aktywując klin, który mocuje kotwę. Kotwa MD zastępuje szereg wcześniej stosowanych systemów wzmacniania ociosu, takich jak kotwie wklejane, kotwienie segmentowe i kotwienie kablowe. Kotwie MD są dostępne w długościach 1,8 do 3 metrów i zaprojektowane na obciążenie do 30 ton. Zainstalowanie 35-40 kotew zajmuje z reguły około godziny.

Dla trudnych warunków sejsmicznych i miękkich skał doskonałym wyborem jest niedawno opracowana kotwa Mechanical Dynamic Extra (MDX), oferująca znakomite mocowanie. Zastosowany w niej mechanizm klinowy pozwala na rozszerzenie nawet o 60 mm.

Zainspirowana sukcesem kotew MD firmy Sandvik w kopalni Rosebery na Tasmanii, także należącej do MMG, firma Barminco postanowiła zastosować rozwiązanie z wydajnym pojedynczym przejściem także w kopalni Dugald River.

– Wiele aspektów, takich jak ocena ryzyka, przetestowaliśmy już w kopalni Rosebery, a kilku naszych pracowników pracowało tam z kotwami MD. Przeniesienie tej metody do kopalni Dugald River było więc nieco łatwiejsze – mówi Murach.

Pierwsze próby przeprowadzono w październiku 2016 r. Zarówno operatorzy wiertnic, jak i kierownictwo kopalni szybko przekonali się do nowej metody.

– Operatorzy i wszyscy inni pracownicy docenili łatwość montażu i zmniejszenie się nieproduktywnego czasu na wymianę żerdzi – mówi Murach. – Pozwoli to uniknąć wielu czynności manualnych. Kiedyś było 8-10 wymian żerdzi, dziś tylko dwie. Każde ułatwienie pracy operatora skutkuje zwiększaniem bezpieczeństwa i wydajności pracy.

Zaledwie kilka tygodni po rozpoczęciu prób Firma Barminco wybrała kotwie MD w miejsce wcześniej stosowanych kotew wklejanych do wszystkich chodników zabezpieczonych wykładkami siatkowymi.

– Kotwa MD idealnie zastępuje wcześniej stosowane warianty – mówi Murach. – Jest bardzo bezpieczna. Podczas gdy wkręcenie kotwy wklejanej mogło zając dwie godziny, ta kotwa jest mocna i łatwa w instalacji.
W rezultacie polepszyła się wydajność kotwienia, a cykle pracy zwiększały się z miesiąca na miesiąc.

Werner Murach, kierownik projektu w kopalni Dugald River, należącej do firmy MMG.

Werner Murach, kierownik projektu w kopalni Dugald River, należącej do firmy MMG.

– Kiedy stosujesz kotwie wklejane, wiercisz otwór, potem umieszczasz w nim klej, a następnie wkładasz kotwę – mówi Chrisp. – Teraz po prostu wykonujesz otwór i wkładasz do niego kotwę. Kotwienie jednego odcinka chodnika zajmowało wcześniej trzy i pół do czterech godzin. Dziś to tylko dwie godziny.

Zmniejszenie czasu cykli pozwoliło firmie Barminco na zwiększenie tempa prac przygotowawczych o ponad 50 procent. Samo tylko zastosowanie kotew MD pozwala firmie kotwić nawet 950 metrów chodnika na miesiąc z użyciem dwóch wiertnic firmy Sandvik, przy średniej wynoszącej 800 metrów.

– Przejście z betonu natryskiwanego na siatkę, w czym pomógł zespół z firmy Sandvik, pozwoliło nam osiągnąć niespotykane wcześniej w kopalni Dugald River tempo prac przygotowawczych – podkreśla Murach.

Po dwóch latach stosowania z powodzeniem kotew MD w kopalni Dugald River, firmy Barminco i Sandvik wspólnie pracują nad projektem nowego mocowania wykładek siatkowych. Oczekuje się, że usprawni to jeszcze bardziej proces kotwienia ociosu.

– Nowe mocowanie, które opracowaliśmy razem z firma Sandvik, wyeliminuje potrzebę stosowania większej liczby kotew. Pozwoli szybko i łatwo umocować wykładki siatkowe do istniejących kotew – mówi Murach.

Po miesiącach testów prototypu firma Barminco wkrótce rozpocznie próby nowych mocowań w środowisku roboczym.

– Z punktu widzenia podwykonawcy istotny jest każdy partner, który pozwala nam osiągnąć lepsze rezultaty w pracy dla naszych klientów – konkluduje Murach.

Barminco

Firma powstała w 1989 r. Należy do Ausdrill Group (ASX) i jest drugą największą firmą w Australii świadczącą zintegrowane usługi górnicze. Barminco jest światowym liderem w dziedzinie usług dla kopalni podziemnych, zatrudnia 3500 osób i prowadzi operacje w Australii, Indiach i Afryce.