<p>Rozwiązanie Sandvik Reborn oferuje alternatywę dla konwencjonalnych metod remontu kruszarek.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Rozwiązanie Sandvik Reborn oferuje alternatywę dla konwencjonalnych metod remontu kruszarek.

Reset systemu

W miarę jak rynek surowców odzyskuje wigor, branża górnicza i wydobycia kruszyw podnosi się po kilku latach dekoniunktury i niskich cen. W tej sytuacji niezwykle ważne są innowacje i nowatorskie myślenie. Firma Sandvik oferuje nową możliwość renowacji kruszarek w postaci rozwiązania Reborn

Do utrzymania ruchu kruszarek można podejść dwojako: regularnie inwestując w nowe kruszarki lub przeprowadzając renowacje dostosowane do aktualnych warunków i wymagań. Przypomina to trochę alternatywę: albo regularnie zmieniać samochód na nowy, albo utrzymywać stary samochód w dobrym stanie. Obydwa sposoby mają oczywiście swoje wady i zalety. Inwestowanie w nowe urządzenia zwiększa wydatki kapitałowe, ale równocześnie zmniejsza koszty utrzymania. Długa eksploatacja regularnie naprawianego urządzenia może być finansowo atrakcyjna, jednak właściciel musi liczyć się z jego przestojami. Sandvik oferuje obecnie rozwiązanie o nazwie Reborn, które można porównać do wyposażenia używanego samochodu w nowy silnik. Reborn łączy całkowicie fabrycznie nową kruszarkę firmy Sandvik z pakietem obejmującym regularną modernizację urządzenia. Program Reborn, jako część koncepcji serwisowej Sandvik 365, oznacza również przedłużoną, trzyletnią gwarancję, obejmującą wszystkie najważniejsze części, a także serwis u klienta.

Reborn standaryzuje proces modernizacji urządzenia: tworzy systematyczny, sześcioetapowy pakiet serwisowy: wstępne studium wykonalności, oferta budżetowa, audyt dodatkowego wyposażenia kruszarki, instalacja nowej kruszarki pod nadzorem specjalistów z firmy Sandvik, szkolenie w zakładzie klienta oraz regularne przeglądy maszyny. Zawartość każdego pakietu Reborn jest określana podczas wykonywania studium wykonalności i zależna od modelu kruszarki. Podstawowa zawartość pakietu obejmuje wymianę rozdrabniarki i przesypu samowyładowczego, wykładziny dolnej misy z twardego, odpornego na zużycie materiału stalowego oraz autonomicznego filtra. Standardem wszystkich modeli jest również ochrona cylindra Hydroset. Wyposażenie dodatkowe to m.in. główny silnik, system napędu, systemy smarownicze i hydrauliczne, chłodnice, sterowanie, elementy elektryczne i zautomatyzowane, podłoże, podajniki i przenośniki. Wstępne studium wykonalności wykazuje, czy dodatkowe wyposażenie może być zastosowane razem z standardową instalacją części zamiennych. W takim wypadku dzieje się to w określonym zakresie i oznacza określone koszty.

Zastosowanie u klienta

Capital Aggregates/ Delta Materials Siedziba: Marble Falls, Texas, USA Amerykański producent kruszywa zainstalował 15 lat temu kruszarkę stożkową Sandvik CS440 do kruszenia drugiego stopnia piaskowca. Nadawa pochodzi z kruszarki szczękowej wykonującej kruszenia pierwszego stopnia. Końcowy etap to kruszenie trzeciego stopnia. Utrzymanie ruchu zapewniał miejscowy przedstawiciel firmy Sandvik. Po 15 latach operacji w kruszarce Sandvik CS440 pojawiły się usterki mechaniczne. System sterowniczy ASRi 2.0 niedawno zmodernizowano. Również system smarowniczy był w dobrym stanie. Zabiegów wymagała więc tylko sama kruszarka. Zaproponowane rozwiązanie Sandvik Reborn okazało się korzystną kosztowo alternatywą – wymieniono jedynie zużyte części, przy niewielkich przestojach. Zwiększyła się również niezawodność, ponieważ rozwiązywano mechaniczne problemy, uniknięto napraw i spawania w zewnętrznych firmach serwisowych.

Potem może nastąpić, w obrębie programu Reborn, dodatkowy audyt, pełny przegląd całości wyposażenia dodatkowego. Jest to podstawa do wytyczenia działań poprzedzających instalację w ramach Reborn lub prowadzonych równolegle do niej. Po zainstalowaniu kruszarki pod nadzorem specjalistów z firmy Sandvik następuje szkolenie u klienta, które ma zapewnić wydajną eksploatację i bezpieczeństwo pracowników. Regularne przeglądy stanu maszyny weryfikują możliwość osiągnięcia zaplanowanych celów oraz pozwalają ocenić potrzebę dalszych ulepszeń. Program Reborn umożliwia zwiększenie stopnia dostępności do poziomu nowej kruszarki. Równocześnie zapewnia niższe koszty eksploatacji i zmniejsza inwestycję kapitałową w stosunku do kosztów zakupu nowej kruszarki. Istotą rozwiązania Reborn jest dłuższy, zintegrowany okres eksploatacji oraz korzystanie z wiedzy producenta oryginalnego wyposażenia (OEM), a nie z usług firm wykonujących naprawy. Przedłużona trzyletnia gwarancja pokrywa 80 do 95 procent ceny określonych elementów, obejmujących zwykle górną i dolną miskę, wał główny i zębaty, przekładnię i zębatki, cylinder Hydroset i jego osłonę, tłok, piastę, kołnierz przeciwpyłowy i mimośród. Szkolenie w zakładach klienta obejmuje również zatrudnienie nowych operatorów, co może odbić się na utrzymaniu ruchu maszyny. To dwu i pół dniowe szkolenie umożliwia potem operatorom efektywną i bezpieczną pracę.

Dane techniczne

Kompatybilność pakietu Sandvik Reborn z różnymi modelami kruszarek firmy Sandvik. Sandvik Reborn Pakiet Sandvik Reborn – Kompatybilny z CH420:03 – H2000, H2800, CH420 CH430:04 – H3000, H3800, CH430 CH440:03 – H4000, H4800, CH440 CH660:04 – H6000, H6800, CH660 CH870:01 – H7800, CH870 CH890:01* – H8000, H8800, CH880, CH890 CH895:01* – H8000, H8800, CH880, CH895 CS420:03 – S2000, S2800, CS420 CS430:05 – S3000, S3800, CS430 CS440:04 – S4000, S4800, CS440 CS660:05 – S6000, S6800, CS660 *Dostępne na żądanie

Planowane trzy – cztery inspekcje rocznie, wykonywane przez certyfikowanych inżynierów, odbywają się równocześnie z wymianami wykładziny, aby do minimum skrócić przestoje. Są wtedy także wykonywane regularne pomiary zgodnie z protokołem firmy Sandvik. Te trwające jeden lub dwa dni inspekcje służą sformułowaniu analizy, która umożliwi wyprzedzające przestoje i naprawy. Jest to przykład zapobiegliwości, której przejawem jest proaktywny stosunek do koncepcji utrzymania ruchu. Właściciel zakładu może korzystać z dokładnych, opracowanych komputerowo prognoz i na ich podstawie zapobiegać usterkom, nim staną się groźne. Taka analiza może na przykład wskazać konieczność wymiany łożysk, co można wykonać w czasie kolejnego zaplanowanego przeglądu.

<p>Sandvik Reborn to całkowicie nowa kruszarka, która jest kompatybilna z istniejącą infrastrukturą.</p>

Sandvik Reborn to całkowicie nowa kruszarka, która jest kompatybilna z istniejącą infrastrukturą.

Najbardziej skorzystają na pakiecie Reborn kopalnie i zakłady produkujące kruszywo z twardych skał, gdzie kruszarki podlegają dużemu zużyciu. Przydatny on będzie też w operacjach z niską tolerancją na przestoje. Ta koncepcja serwisowa pozwala na ścisłe zaplanowanie przestojów. Eliminuje też ryzyko błędów w zamawianiu części zamiennych. Słowem, Sandvik Reborn gwarantuje optymalizację kruszarki dzięki wyposażaniu jej w najnowsze podzespoły. Zapewnia niezawodność i wysoką wydajność, porównywalną z nową kruszarką. Ponadto klient zyskuje przedłużoną gwarancję oraz serwis, o niższym koszcie niż naprawa w zewnętrznym warsztacie.

Inspekcja

Każdego roku certyfikowani inżynierowie przeprowadzają trzy bądź cztery zaplanowane inspekcje. Aby maksymalnie skrócić przestoje, równocześnie dokonuje się wymiany wykładziny. Trwa to dzień lub dwa, a zgromadzone dane pozwalają ustalić diagnostykę serwisową. Na tej podstawie można potem natychmiast podejmować odpowiednie działania. Jest to koncepcja proaktywnego i zapobiegania przestojom i stałego utrzymania ruchu. W dłuższym czasie zapewnia to klientom spore oszczędności czasu i pieniędzy. Oferta obejmuje trzyletnią gwarancję, która wydłuża czas pracy maszyny i zapewnia jej optymalną trwałość.

Szkolenie

Firma Sandvik nie tylko nadzoruje instalację sprzętu, ale także prowadzi w zakładach klienta szkolenia dla jego operatorów. Odnoszą z tego korzyści zarówno dotychczas zatrudnieni, jak i nowi pracownicy, którzy dzięki temu mogą szybko zaznajomić się z maszyną, a później skutecznie uczestniczyć w utrzymaniu ruchu. Szkolenie trwa dwa i pół dnia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, co daje operatorom wiedzę umożliwiająca optymalną pracę maszyn. Jest to idealny sposób przygotowania pracowników do zadań stojących przed nimi w trakcie codziennej pracy.