Zambia miedzią stoi

Wartośćprodukcji sektora górniczego w Zambii osiągnie w 2015 roku 1,35 miliarda USD, w porównaniu z 590 mln USD w roku 2010.

Raport zambijskiej Inicjatywy Transparencji w Przemyśle Wydobywczym (Zambia Extractive Industry Transparency Initiative – ZEITI) w roku 2010 informuje, że wkład branży wydobywczej w  PKB tego kraju wyniósł 11 procent. Według prognoz odsetek ten w 2105 roku większy się do 50 procent.

Według danych ZEITI w 2010 r. miedź odpowiadała za 80 procent eksportu Zambii.