Dear reader,
You may have noticed that we’ve changed domains from Minestories to Solid Ground online, a name that more inclusively reflects our broad range of solutions for the mining and rock excavation industries. Rest assured, you’ll still be able to read and watch the ground-breaking content you’ve come to expect. Thanks for visiting.

Złoto z pustyni nevada

Złoto z pustyni nevada

WYSTĘPUJĄCE SPORADYCZNIE PUSTKI

sprawiały kłopoty w będącej własnością Barrick Gold Corporation kopalni w Goldstrike, w Nevadzie. Problem rozwiązała należąca do najnowszej generacji elastyczna wiertnica dolnomłotkowa DR560 firmy Sandvik.