Ekspert

Tony Daviesjest emerytowanym profesorem medycyny pracy, który w czasie swoich 50 lat pracy w centralnej i południowej Afryce zajmował się chorobami płuc.

the-expert-tony-1

W latach 1985-2002 pracował jako dyrektor narodowego instytutu medycyny pracy w RPA (National Institute of Occupational Health). Opublikował ponad 100 artykułów, wiele z nich na temat problemów zdrowotnych w kopalniach.

P: Dlaczego ekspozycja na pył krzemowy powoduje u górników zachorowania na gruźlicę?

O: Małe cząsteczki krzemionki dostają się do płuc i niszczą komórki odpowiedzialne za usuwanie obcych ciał z dróg oddechowych. Komórki te są pierwszą linią obrony przed gruźlicą. Kiedy płuca zostają zapylone krzemionką, podwyższone ryzyko zachorowania na gruźlicę pozostaje do końca życia. Silikoza powstaje lub rozwija się zwykle po przejściu górnika na emeryturę. Utrudnia ona oddychanie i może spowodować problemy
z sercem.

P: Dlaczego sytuacja w kopalniach w RPA jest tak trudna?

O: Związek między ekspozycją na krzemionkę i wysoka zachorowalnością na gruźlicę jest znany od dawna. Słaba diagnostyka tej choroby w RPA, a także niekontrolowane szerzenie się HIV/AIDS znacznie pogarszają sytuację.

P: W jaki sposób można zaradzić tej epidemii?

O: Kluczem jest kontrola zapylenia. Faktem jest, że większość chorób zawodowych jest powodowanych przez aerozole używane w miejscu pracy. Połączenie pyłu krzemionkowego, gruźlicy i HIV dało w RPA katastrofalne rezultaty. Kopalnie powinny znacznie lepiej kontrolować zapylenie. Maski na usta i nos to z reguły za mało. Problem należy zwalczać już u źródła powstawania pyłu, na przykład poprzez metody na mokro i wentylację oraz specjalne systemy i wyposażenie.

Sandvik Mining