<p>Stuart Haszeldine, profesor geologi w University of Edinburgh, specjalista w dziedzinie wychwytywania i składowania CO2</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Stuart Haszeldine, profesor geologi w University of Edinburgh, specjalista w dziedzinie wychwytywania i składowania CO2

Ekspert

Stuart Hazeldine, profesor na wydziale nauk geologicznych w University of Edinburgh, opowiada o metodach wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, dzięki którym zmniejszy się wpływ przemysłu górniczego na efekt cieplarniany.

Największy producent diamentów na świecie poinformował o planach rozpoczęcia w ciągu najbliższych kilku lat operacji w kopalni neutralnej węglowo. Firma De Beers, której większość udziałów należy do firmy Anglo American, zamierza zastosować technologię wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS) i magazynować ten gaz w skałach kimberlitowych występujących obficie w większości kopalni diamentów. Stuart Haszeldine jest profesorem na wydziale nauk geologicznych w University of Edinburgh. Zapytaliśmy go o technologię CCS oraz o jej znaczenie dla przemysłu górniczego.

P: Prosimy o krótkie wyjaśnienie znaczenia technologii CCS dla branży górniczej.

O: CCS to zbiorcza nazwa kilku technologii i działań stosowanych do ograniczenia efektu cieplarnianego, powstającego wskutek działalności człowieka. Istotną rolę odgrywa tu emisja dwutlenku węgla. Według klasycznej fizyki rosnąca zawartość CO2 w atmosferze działa jak powłoka termiczna, która powoduje wzrost  temperatury na Ziemi o 0,9  stopnia Celsjusza.

Ciężki sprzęt pracujący w kopalniach emituje duże ilości CO2. W niektórych miejscach kopalnie są położone na wartościowych zasobach. Są to wydobyte lub pokruszone skały związane chemicznie z rudami metali. Niektóre rodzaje tych skał, zwłaszcza skały magmowe, wchodzą w reakcje chemiczne z CO2. Z czasem te minerały ulegają wietrzeniu, reagują z CO2 w atmosferze, tworząc nowe minerały – węglany, gliny lub  rozpuszczalne sole. Dlatego odpady z przemysłu górniczego – gruz, odpady z zakładów przeróbki i miały – nadają się do reakcji z wodą deszczową lub z rzek, zawierającą atmosferyczny CO2 .

P: A więc kopalnie są dobrymi miejscami składowania?

O: Tak, są tam duże ilości reaktywnej skały, która została skruszona na miał i jest gotowa do reakcji chemicznej. Istnieje infrastruktura przemysłowa, za pomocą której można skierować wodę na odpowiednie skały, w  wyniku czego nastąpi absorbcja CO2. Istnieją również urządzenia do monitoringu, które mogą szybko i skutecznie reagować na emisję CO2 , zapewniając odpowiednie działanie nowej metody.

P: Firma De Beers zamierza składować CO2 w  skałach kimberlitowych. Dlaczego te skały nadają się do tego i czy także inne kopalnie – nie tylko diamentów – mogą stosować tę metodę?

O: Kimberlity są bogate w materiały reaktywne, zawierające żelazo, wapń i magnez, takie jak oliwin forsterytowy czy ilmenit magnezu. Wchodzą one łatwo w reakcje z CO2 i mogą tworzyć serpentyn, z metanem jako produktem ubocznym. Większość kopalni zawierających skały magmowe może produkować minerały, które wchodzą w reakcje chemiczne skutkujące absorbcją CO2. Przykładowo, granit zawiera skalenie, które reagują z CO2, tworząc minerały ilaste. ν