Nowy i lepszy

Sandvik MB670-1 reprezentuje najnowszą generację kombajnów typu bolter miner, które od 30 lat doskonale sprawdzają się w trudnych warunkach wydobycia ciągłego. Nowa, zoptymalizowana maszyna oferuje znaczne ulepszenia służące produktywności i poprawie warunków BHP

Sandvik MB670, kombajn typu bolter miner, to okręt flagowy firmy, jeśli chodzi o drążenie chodników w kopalniach podziemnych. Ta metoda mechanicznego wydobycia ciągłego, obejmująca także hydrauliczne podparcie stropu i wrębiarki ścianowe, jest stosowana głównie w górnictwie węglowym w Rosji, Indiach, Australii, a przede wszystkim w Chinach.
Kilkaset takich jednostek dostarczyła na rynek w ostatnich 20 latach firma Sandvik, światowy lider w dziedzinie produkcji maszyn do prac przygotowawczych w kopalniach. Jednak nawet bardzo dobre maszyny potrzebują ciągłych ulepszeń, aby dostosować się do zmieniających się potrzeb klientów. Sandvik zamierza utrzymać i wzmocnić swoją pozycję na rynku kombajnów typu bolter miner oraz pomagać nowym klientom w zwiększaniu produktywności i bezpieczeństwa eksploatacji tych maszyn. Ważnym aspektem jest modułowość systemów elektryczno-hydraulicznych.

Dane techniczne sandvik mB670-1

Wymiary
Długość: 11,16 m
Waga: ok.105 t
Wysokość w trybie jazdy: 2,65–3,3 m
Szerokość korpusu maszyny: min. 4,36 m
Przesunięcie bębna głowicy: 0,25 m
Odstęp do podłoża: 0,27 m

Dane operacyjne
Szerokość urabiania: 5,2–6,24 m
Wysokość urabiania: 2,8–5,0 m
Głębokość rząpia: 1,0 m
Nacisk na podłoże: 29 N/cm2
Cztery kotwiarki do stropów DO200
Dwie kotwiarki do ociosów DO800

Dane o napędzie
Całkowita moc: maks. 546 kW
Silnik wrębnika: 1 x 270 kW
Silnik napędu hydraulicznego: 1 x 132 kW
Silniki ładowarki: 2 x 36 kW
Silniki przenośnika taśmowego: 2 x 36 kW

Podstawowy model Sandvik MB670-1 i jego następcy to opatentowana koncepcja konstrukcyjna, która łączy dwie różne operacje i funkcje – urabianie i kotwienie – w jednej maszynie. W praktyce oznacza to możliwość niezależnego i równoczesnego urabiania i kotwienia stropu
i ociosów chodnika.
Zgłaszane potrzeby klientów można sprowadzić do pięciu punktów: maszyna powinna umożliwiać rejestrowanie danych oraz automatyczny cykl pracy; należy stale zmniejszać koszty operacji i całkowite koszt produkcji; okres bezawaryjnej pracy maszyn powinien być możliwie jak najdłuższy; wymogi bezpieczeństwa powinny być jeszcze surowsze; należy bezustannie dążyć do wyższej produktywności.

Sandvik oferuje ulepszenia, które dają liczne korzyści firmom górniczym i podwykonawcom, a także operatorom maszyn i specjalistom ds. utrzymania ruchu.
Sandvik MB670-1 po raz pierwszy dla tej serii umożliwia w pełni zautomatyzowany cykl pracy. Głowica urabiająca tego urządzenia pracuje według wcześniej ustalonych parametrów, także czasowych. Ten sam cykl jest powtarzany wiele razy, co umożliwia lepsze planowanie. Równiejsze spągi zmniejszają ryzyko awarii sprzętu i zwiększają bezpieczeństwo. Również sam kombajn jest wystawiony na mniejsze ryzyko awarii i zużycie. Wszystko to zwiększa produktywność i obniża całkowite koszty produkcji.
Systemy elektryczne i hydrauliczne w kombajnie Sandvik MB670-1 zostały istotnie ulepszone; nowości to m.in. nowy uproszczony wąż i konstrukcja punktu stykowego, solidniejszy zespół napędowy, nowe panele elektryczne i monitory oraz system zdalnego sterowania.
Być może największą różnicą w  stosunku do starszych modeli jest nowy system monitoringu stanu zasterowania rozdzielaczy hydraulicznych i dogodne umieszczenie mechanizmu służącego do zatrzymania awaryjnego. Monitorowanie umożliwia automatyczne powstrzymanie maszyny przed rozpoczęciem operacji, jeżeli odkryje rozdzielacz w otwartej pozycji. Rozpoczęcie pracy wprawiłyby ten element w ruch.

W trakcie prac nad ulepszeniami dużą uwagę zwrócono na mechaniczne systemy i części. Możliwe jest teraz na przykład usuwanie tulei noży urabiających za pomocą wtrysku oleju do bębna głowicy urabiającej. Zwiększa to trwałość wysięgnika, mechanizmu prowadnicy, urządzenia załadowczego oraz ulepsza działanie wielu innych mechanizmów i ułatwia obsługę. Wszystko to oznacza większe bezpieczeństwo dzięki ograniczeniu ręcznej pracy, a także większą produktywność oraz obniżenie całkowitych kosztów produkcji wskutek uproszczonej obsługi.
Jedną z innowacji w podsystemach kombajnu Sandvik MB670-1 jest nowy odpylacz wodny kombajnu. Nowy odpylacz wodny wytwarza o wiele mniej hałasu niż w wcześniejsze modele; poziom hałasu zmniejszył się średnio z 90-100 decybeli do 77-90, w zależności od typu odpylacza.
Operatorzy w kopalniach chętnie korzystają z możliwości, jakie oferuje gromadzenie i przekaz danych. Rejestracja danych w czasie rzeczywistym w kombajnie Sandvik MB670-1 umożliwia łatwy przegląd m.in. stanu maszyny, czasu pracy i innych standardowych aspektów z każdego komputera w kopalni, bez potrzeby specjalnego oprogramowania. Maszyna dostarcza te dane za pośrednictwem interfejsów danych OPC do sieci komputerowej kopalni.

Sandvik MB670-1 – zasadnicze ulepszenia

  • Bardziej przyjazny dla użytkownika; mniejsza potrzeba szkoleń; większa produktywność; mniejsze zmęczenie operatora.
  • Większe bezpieczeństwo i lepsza ergonomia; zabezpieczenie przed LTI; większy komfort operatora.
  • Większa produktywność – wzrost wydobycia w ciągu godziny.
  • Dłuższy okres użytkowania podzespołów; łatwiejsze utrzymanie ruchu; niższe całkowite koszty produkcji.

Tekst: Turkka Kulmala Zdjęcia Måns Berg