Drugie życie kopalni

MINAS DE RÍOTINTO, PROWINCJA HUELVA, HISZPANIA. Kopalnia Proyecto Riotinto, należąca do firmy Atalaya Mining, jest intensywnie rozbudowywana. W planach jest potrojenie wydobycia, do poziomu 15 milionów ton rocznie. Dlatego firma INSERSA, wykonująca prace wiertnicze, korzysta z floty niezawodnych wiertnic do pracy na powierzchni.

Kopalnia Riotinto Mines, położona w południowo-zachodniej Hiszpanii, należy do najstarszych na świecie. Obszar ten, należący do Andaluzji, jest częścią długiego na 250 kilometrów i liczącego 350 milionów lat pasa pirytowego, ciągnącego się od zachodniej Portugalii do Sewilii w Hiszpanii. Już w czasach starożytnych wydobywano tu miedź.

Pięć tysięcy lat temu pozyskiwano tu miedź z płytkich wykopów. W epoce brązu (2500–1000 p.n.e.) zamieszkujący te tereny Tartessianie wydobywali miedź i srebro. W ciągu 200 lat panowania Rzymianie wydobyli tu blisko 20 milionów ton rud przy zastosowaniu znacznie bardziej zaawansowanych technologii. W pobliżu wyrobisk odkrywkowych kopalni Rio Tinto można nadal zobaczyć ślady ich działalności.

Nowoczesne technologie sprawiają, że podwykonawca, firma INSERSA, odpowiedzialna za roboty wiertnicze i strzałowe w należącej do firmy Atalaya Mining kopalni Proyecto Riotinto, radzi sobie doskonale.

Kopalnia miedzi, znajdująca się 65 kilometrów na północny zachód od Sewilii, została zamknięta w 2001 r. z powodu niskich cen metali. W 2015 r. firma Atalaya Mining wznowiła eksploatację kopalni, co poprzedziły dwa lata prac przygotowawczych.

Obecna kopalnia odkrywkowa rozpoczęła komercyjną eksploatację w lutym 2016 r. z wydobyciem wynoszącym początkowo 5 milionów ton rocznie. W czerwcu 2019 r. ukończono projekt rozbudowy kopalni, co niemal podwoiło wydobycie, które wzrosło do 9,5 mln ton rocznie.

Firma nie spoczywa na laurach i zamierza zwiększyć produkcję do 15 mln ton, co oczywiście będzie oznaczać większe wymagania w stosunku do firmy INSERSA.

– Nasz wkład w szybki rozwój tak dużej kopalni, także pod względem bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, to dla nas równocześnie duże wyzwanie – mówi Manuel Martín, kierownik zespołu firmy INSERSA pracującego w kopalni. – Przywrócenie pracy w kopalni po 15 latach i równocześnie szybki wzrost wydobycia, produkcja wysokojakościowego koncetratu, a także dążenie do obniżenia kosztów operacji – to wszystko laży nam na sercu.

Fernando Díaz Riopa, odpowiedzialny za pracę kopalni Proyecto Riotinto od wznowienia operacji w 2015 r., wysoko ocenia wiertnice firmy Sandvik do pracy na powierzchni.

Pantera DP1500i

Pantera DP1500i jest wiertnicą z górnym młotkiem, przemieszczającą się na gąsienicach, do pracy na powierzchni, wykonującą otwory o średnicy 89–152 mm. Sprawdza się doskonale w opracjach wiercenia wydobywczego i wstępnego w kopalniach odkrywkowych i dużych kamieniołomach. Jest wyposażona w inteligentny, zawansowany system sterowania wierceniem z interfejsem przyjaznym dla użytkownika i solidne urządzenie wiertnicze z wysokim stopniem penetracji. Oferuje również oszczędne zużycie paliwa. Wiertnica może być wyposażona w nawigację GPS (TIM3D) zapewniającą lepszą precyzję wiercenia.

– Odpowiednio wykonane roboty wiertnicze i strzałowe zwiększają wydajność zakładu przeróbki – mówi Riopa. – Sprzęt wiertniczy firmy Sandvik do pracy na powierzchni sprawdza się znakomicie. Jesteśmy również bardzo zadowoleni z pracy używającej tego sprzętu firmy INSERSA.

INSERSA już od dekady współpracuje z firmą Sandvik. Dziś eksploatuje 30 maszyn tej firmy.

– INSERSA i Sandvik współpracują ze sobą w duchu zaufania – podkreśla Martín. – Firma Sandvik dostarcza sprzętu o wysokiej jakości i oferuje doskonałe usługi postrzedażne.

Laureano Pazos Pérez, kierownik produkcji w firmie INSERSA, mówi, że wybór sprzętu firmy Sandvik do pracy w kopalni Proyecto Riotinto był rzeczą oczywistą.

– Po ustaleniu miesięcznego wolumenu prac wiertniczych, wysokości półek skalnych i parametrów wiercenia zaczęliśmy się rozglądać za firmą dostarczająca niezawodny sprzęt, szybko realizującą zamówienia i oferująca dobre wsparcie posprzedażne – mówi Pérez. – Bardzo szybko okazało się, że optymalnym wyborem jest firma Sandvik.

Sandvik zaproponował wiertnicę Pantera DP1500i, idealnie nadającą się do pracy w tej kopalni, cechującą się niezawodnością, łatwym utrzymaniem ruchu i niskim zużyciem paliwa.

<p>Laureano Pazos Pérez, kierownik produkcji w firmie INSERSA.</p>

Laureano Pazos Pérez, kierownik produkcji w firmie INSERSA.

<p>Firma INSERSA eksploatuje sześć wiertnic Pantera DP1500i w kopalni Proyecto Riotinto. Wykonują one średnio 55 000 metrów otworów w ciągu miesiąca.</p>

Firma INSERSA eksploatuje sześć wiertnic Pantera DP1500i w kopalni Proyecto Riotinto. Wykonują one średnio 55 000 metrów otworów w ciągu miesiąca.

– Pantera DP1500i nadaje się idealnie do naszych operacji – zapewnia Pérez. – Jest niezawodna, mocna, łatwa w obłudze i utrzymaniu ruchu. Procesy wiercenia są bardzo wydajne i bez problemów realizujemy nasze plany produkcyjne.

Firma INSERSA użytkuje sześć wiertnic Pantera DP1500i, a także wiertnicę DP900 do wtórnego kruszenia. Sześć wiertnic Pantera, w połączeniu z narzędziami do skał GT60 firmy Sandvik, wykonuje miesięcznie średnio 55 000 metrów otworów. W miarę wzrostu produkcji ta liczba będzie się zwiększać.

– Właściwości wiertnicy DP1500i, dzięki którym tak doskonale sprawdza się w naszych operacjach, to jej solidna konstrukcja, prosta mechanika i niezawodność – mówi Pérez. – Jedną z jej najważniejszych cech jest system pozycjonowania GPS, który zwiększa wydajność operacji i bezpieczeństwo operatora.

Riopa uważa, że system nawigowania wierceniem TIM3D zwiększa pewność siebie operatorów.

– Już nie muszą wykonywać czynności takich jak pomiary głębokości otworu, gdyż robi to za nich sama maszyna – mówi Riopa. – Umożliwia to bardziej precyzyjne roboty strzałowe oraz lepsze wykonanie półek i spągu, co jest dla nas bardzo ważne.

Atalaya Mining

Firma gornicza Atalaya Mining produkuje koncentrat rudy miedzi oraz srebro jako product uboczny. Jest właścicielem kopalni Proyecto Riotinto w południowo-zachodniej Hiszpanii. Jej udokumentowane zasoby rudy wynoszą 197 mln ton, co przekłada się na 822 000 ton miedzi. Atalaya Mining posiada również umowę na zakup 80 procent udziałów kopalni miedzi Proyecto Touro w północno-zachodniej Hiszpanii, która jest na etapie uzyskiwania pozwoleń.

Na początku pracy kopalni Proyecto Riotinto zakupiono wiertnicę DP1500i do wykonywania otworów o średnicy 6 cali. Jednak wkrótce średnicę zmniejszono do 4,5 cala w celu ulepszenia granulometrii.

– Obecnie wykonujemy zazwyczaj mniejsze otwory z powodu dużej twardości rudy, ale te wiertnice w razie potrzeby mogą wykonywać także większe otwory – zapewnia Martín. – Cechują się one niskim kosztem utrzymania ruchu i są bardzo bezpieczne. Przez te wszystkie lata firma Sandvik zawsze potrafiła dostarczyć rozwiązania idealnie dostosowane do naszych aktualnych potrzeb.

Wiertnice DP1500i eksploatowane w kopalni Proyecto Riotinto zawsze spełniają najważniejsze kluczowe wskaźniki efektywności (KPI), także takie jak liczba wierconych metrów na godzinę czy zużycie paliwa.

– Oferują wysoką dostępność i niezawodność, a ich produktywność przekracza nasze oczekiwania – mówi Martín. – Wiertnica Pantera DP1500i sprawia, że z łatwością osiągamy nasze cele produkcyjne.