<p>Elektryfikacja sprzętu do załadunku i transportu umożliwia wyeliminowanie emisji spalin pod ziemią, zwiększając  zrównoważony rozwój operacji górniczych i obniżając koszty wentylacji i paliwa.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Elektryfikacja sprzętu do załadunku i transportu umożliwia wyeliminowanie emisji spalin pod ziemią, zwiększając zrównoważony rozwój operacji górniczych i obniżając koszty wentylacji i paliwa.

Czysta produktywność

Koncepcja zerowej emisji spalin interesuje oczywiście operatorów kopalni. Zmniejszenie poziomu emisji i obniżenie kosztów operacji to atrakcyjna nagroda. Istotne jest też zastosowanie zasilanego elektrycznie sprzętu do załadunku i transportu (eLHD)

Największą zaletą zasilanych przez kabel elektrycznych ładowarek lub wozów odstawczych jest to, że mogą nieprzerwanie pracować pod ziemią, i to z równoczesnym całkowitym wyeliminowaniem emisji cząstek stałych, CO2 i NOx i zmniejszeniem emisji ciepła. Dzięki temu zasilany elektrycznie sprzęt do załadunku i transportu (eLHD) pozwala także zmniejszyć koszty wentylacji w kopalni. 

Firma Sandvik Mining and Rock Technology już od 1981 r. oferuje przodujący na rynku sprzęt górniczy zasilany elektrycznie. Sandvik LH514E, ładowarka dla chodników 4,5 x 4,5 metra, o ładowności 14 ton, reprezentuje zasilaną kablowo technologię załadunku. Jest najlepszą na rynku w swojej klasie.

Ładowarka jest ceniona przez operatorów kopalni, jednak technologia zasilania przez kabel ma pewne naturalne ograniczenia, niedające się całkowicie wyeliminować. Jednym z wyzwań jest przemieszczanie maszyny, kiedy ładowarka musi być odłączona od prądu, a kabel zasilający zostaje przeniesiony do nowego miejsca pracy, do czego stosuje się zewnętrzne źródło mocy.

Pomocne w rozwiązywaniu tego problemu są baterie. Dzięki zabudowanej baterii kabel zasilający może być zwinięty, a ładowarka przejeżdża do następnego chodnika.  Podczas operacji na rampie ta sama bateria zapewnia ładowarce elektrycznej dodatkowe źródło mocy, co pozwala zwiększyć prędkość przejazdu do poziomu porównywalnego z trady-
cyjnymi ładowarkami z silnikami dieslowskimi i z nowoczesnymi ładowarkami na baterie.

Elektryfikacja załadunku i transportu pozwala wyeliminować emisję spalin pod ziemią i zwiększa zrównoważony rozwój podziemnych operacji, równocześnie zmniejszając koszt wentylacji i paliwa. Minusem jest mniejsza elastyczność operacyjna, która dotychczas ograniczała zastosowanie tej technologii. Jednak dziś to się zmienia.

Nowa ładowarka Sandvik LH514BE, która właśnie zostanie przetestowana, zaoferuje przełomową technologię, która pozwoli usunąć wcześniejsze ograniczenia i w pełni wykorzystać zalety ładowarek elektrycznych.

– Dostarczyliśmy już na rynek 600 ładowarek elektrycznych i przodujemy w tym segmencie. Są wśród nich całkowicie zautomatyzowane maszyny korzystające z systemu AutoMine – mówi Wayne Scrivens, wiceprezydent działu załadunku i transportu w firmie Sandvik Mining and Rock Technology.

Zalety LH514BE

  • Zmniejszenie lub eliminacja emisji spalin w operacjach załadunku i transportu w kopalniach podziemnych
  • Większa elastyczność operacyjna dzięki wbudowanej baterii
  • Większa prędkość poruszania się pod górę po pochyłości
  • Zasilanie baterii energią hamowania w trakcie przemieszczania się w dół po pochyłości
  • Możliwość wyposażenia w baterię ładowarek Sandvik LH514E zasilanych przez kabel

– Napęd elektryczny w ładowarce  Sandvik LH514BE umożliwi lepsze przyspieszenie, wyższą prędkość i lepsze sterowanie, co pozwoli skrócić czas cykli i zwiększyć produktywność.

Oferta ładowarki Sandvik LH514BE skierowana jest głównie do kopalni, które chcą w łatwy sposób przemieszczać sprzęt do wielu miejsc, nie  angażując do tego dodatkowych urządzeń i pracowników. Ładowarkę zasilaną przez baterie można przemieszczać bez żadnych ograniczeń.

Różnica prędkości między konwencjonalnymi ładowarkami elektrycznymi a nowymi ładowarkami wyposażonymi w baterie uwidacznia się najbardziej w trakcie przemieszczania się pod górę. Przy nachyleniu wynoszącym 17 stopni prędkość konwencjonalnej ładowarki wynosi jedynie 3 km/h. Dodatkowa bateria sprawia, że ładowarka Sandvik LH514BE osiąga w takich samych warunkach prędkość 9 km/h. Wyższa prędkość operacyjna sprawia także, iż doskonale sprawdza się w pracach przygotowawczych w kopalni, tam gdzie mała prędkość przemieszczania ładowarek konwencjonalnych sprawia kłopoty.

<p>Ładowarka Sandvik LH514BE znajduje zastosowanie w kopalniach, które chcą przemieszczać ładowarki między miejscami pracy, bez zaangażowania dodatkowych urządzeń i pracowników.</p>

Ładowarka Sandvik LH514BE znajduje zastosowanie w kopalniach, które chcą przemieszczać ładowarki między miejscami pracy, bez zaangażowania dodatkowych urządzeń i pracowników.

Ladowarka elektryczna z baterią  odzyskuje także energię hamowania i przekazuje ją do baterii podczas jazdy po pochyłości w dół. Możliwość doładowania baterii podczas hamowania i pracy to jej ogromna zaleta.

Elektryczna ładowarka z baterią Sandvik LH514BE jest przykładem tego, jak technologia z użyciem baterii zwiększa możliwości użycia sprzętu eLHD o nowe obszary i zasto-
sowania wymagające większej mocy. Dzięki temu z nowej technologii mogą korzystać wszystkie rodzaje kopalni.

Sandvik LH514BE ilustruje ciągłe tworzenie przez firmę Sandvik coraz bardziej zaawansowanych technologii z użyciem baterii i wspierania branży górniczej.

Ładowarka Sandvik LH514BE, całkowicie nowy produkt w ofercie firmy Sandvik, ma wiele wspólnych cech z ładowarką  Sandvik LH514E, z zasilaniem przez kabel. Obydwie mają taką sama konstrukcję ramy, umożliwiającą wbudowanie baterii. Wkrótce będzie więc możliwa adaptacja ładowarek Sandvik LH514E do wersji z baterią.