Głęboki rozwój

BAYLA, TURCJA. Jeden z najnowszych modeli wiertnicy firmy Sandvik zrobił doskonałe wrażenie na podwykonawcy, który przetestował maszynę w jednej z najgłębszych kopalni metali w Turcji.

Sieć ponad 90 kilometrów chodników w kopalni Bayla w północno-zachodniej Turcji sięga głębokości ponad 800 metrów.

Firma Esan, jeden z największych w tym kraju producentów metali i innych surowców, prowadzi od 2009 r. wydobycie w tej najgłębszej w Turcji kopalni cynku i ołowiu.

Firma Esan odgrywa w Turcji dużą rolę – mówi Recep Solak, kierujący pracą ekipy z firmy Sargın Construction and Machinery w kopalni Bayla. – To bardzo duża kopalnia, gdzie dokonano dużych inwestycji w wydobycie cynku i ołowiu.

Firma Sargın, podwykonawca ds. robót górniczych i budowlanych, wykonuje w kopalni Bayla wiele prac przygotowawczych, począwszy od instalacji wentylacyjnej w 2014 r.

Właśnie w tej kopalni po raz pierwszy zaczęliśmy pracować w górnictwie, jako podwykonawca firmy Esan – mówi Solak.

Budowa instalacji wentylacyjnej zbiegła się w czasie z początkiem partnerstwa firm Sargın i Sandvik. Podwykonawca zainwestował w wiertnicę do wiercenia do góry TRB Rhino 1088 DC. Niebawem do floty maszyn dołączyły wiertnica do głębokich otworów Sandvik DL311 i dwa urządzenia kotwiące Sandvik DS411.

Firma Sargın chciała także jak najszybciej wybróbować najnowszą wiertnicę do prac przygotowawczych – Sandvik DD320S.

Sandvik DD320S

Sandvik DD320S to uproszczona, efektywna kosztowo wiertnica do szerokiego zakresu prac wiertniczych w wymagającym środowisku pod ziemią. Jest wyposażona w wiele wypróbowanych systemów i podzespołów, co umożliwia bezpieczną i produktywną pracę zarówno operatorowi, jak i zespołom serwisowym.

Ta hydrauliczna wiertnica z podwójnym wysięgnikiem do prac przygotowawczych w kopalniach podziemnych wykonuje otwory o średnicy 43–64 mm i pozwala rozwiercić otwory o średnicy 76–127 mm. Jest wyposażona w sterowanie hydrauliczne THC560, wysięgnik B26XLF i urządzenie wiertnicze HLX5 z siłą udaru 20 kW, co umożliwia optymalną produktywność i dyspozycyjność.

W ciągu czterech miesięcy poddawano testom porównawczym wiertnice Sandvik DD320S i wiertnice innego producenta o podobnej wielkości.

– Najpierw testowaliśmy wydajność wiertnicy firmy Sandvik – mówi Solak. – Potem porównaliśmy ją z osiągami maszyny innej firmy. Zebrane dane wykazały jasno, że wiertnica firmy Sandvik sprawdziła się lepiej.

Podwykonawca był bardzo zadowolony z osiągów, wydajności i niezawodności nowej wiertnicy.

<p>Şükrü Kahraman, kierownik zmiany w firmie Sargın Construction and Machinery.</p>

Şükrü Kahraman, kierownik zmiany w firmie Sargın Construction and Machinery.

W ciągu tych czterech miesięcy Sandvik DD320S wykonywał średnio 93,3 metra otworów na godzine, podczas gdy wiertnica innej firmy – 69,3 metra.

– Jej wydajność była bardzo wysoka – mówi kierownik zmiany Şükrü Kahraman. – To znakomita wiertnica. Pracuje w sposób niezawodny praktycznie bez żadnych usterek. Jestem z niej bardzo zadowolony.

Dyspozycyjność wiertnicy w okresie próbnym wynosiła blisko 94 procent, podczas gdy dla maszyny innego producenta było to 70 procent.

– Maszyna jest szybka i bardzo rzadko się psuje, co pozwala nam zwiększyć produkcję – mówi Solak. – Mniejsza liczba usterek umożliwia lepsze wyniki produkcyjne. Zjeżdżanie na dół w celu naprawy usterki zajmuje nam zwykle co najmniej półtora godziny. Dlatego najważniejszym naszym kryterium jest niezawodność. Zwykle dość często spotykamy się z takimi problemami, jak przebite węże, wyciek płynu hydraulicznego czy awarie czujników. W przypadku wietnicy firmy Sandvik nic takiego się nie zdarzyło.

Bardzo pozytywnie o nowej wiertnicy wypowiada się także operator Rüstem Karadeniz.

– Jeżeli powstaje jakiś problem, bardzo łatwo jest go usunąć – mówi Karadeniz. – Dużo łatwiej jest też dostrzec taki problem podczas wiercenia. Wiertnica jest także bardzo łatwa w obsłudze, a wydajność jest większa niż podobnych maszyn innych firm. Poręczne jest również sterowanie wysięgnikiem. Bardzo dobra jest widoczność z kabiny.

To znakomita wiertnica. Pracuje w sposób niezawodny praktycznie bez żadnych usterek. Jestem z niej bardzo zadowolony.

Wiertnica Sandvik DD320S charktaryzuje się także większą trwałością części zużywających się, co znacznie obniżyło koszty dla firmy Sargın. Okres eksplotacji żerdzi wiertniczych był średnio cztery razy dłuższy niż w przypadku maszyny innej firmy.

Przy pracy z wiertnicą sandvik DD320S nie zanotowano również żadnych wypadków przy pracy. Przyczyniły się do tego między innymi ergonomiczne poręcze i schody z wykładziną przecipowślizgową. Wiertnica jest dostępna w opcji wyposażonej w kabinę operatora spełniającą normy FOPS/ROPS.

Wiertnica Sandvik DD320S spełnia wszystkie oczekiwania Solaka i jego kolegów.

– Jej wydajność jest bardzo wysoka – mówi Solak. – Taka wiertnica musi przede wszystkim być niezawodna, a operator musi mieć komfortowe warunki. Musi być też szybka. Maszyna firmy Sandvik spełnia te wszystkie warunki. Powiem szczerze: zrobiła na nas wszystkich duże wrażenie.

Sargın Construction and Machinery

Firma powstała w 1975 r. jako Sargın Engineering. W latach 90. ub. wieku zaczęła specjalizować się w górniczych pracach przygotowawczych. Firma ma za sobą kilka dziesięcioleci pracy jako podwykonawca robót górniczych, a oprócz tego jest zaangażowana w krajowe i zagraniczne projekty, od budowy autostrad po prace geotechniczne.