<p>Henrik Ager, pracownik o wieloletnim doświadczeniu w branży górniczej, ma doskonałe kwalifikacje do kierowania działaniami służącymi zmniejszeniu o połowę emisji CO2</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Henrik Ager, pracownik o wieloletnim doświadczeniu w branży górniczej, ma doskonałe kwalifikacje do kierowania działaniami służącymi zmniejszeniu o połowę emisji CO2

Prężne kierownictwo

Od kwietnia 2019 r., gdy Henrik Ager objął stanowisko prezydenta firmy Sandvik Mining and Rock Technology, kieruje on przedsiębiorstwem, równocześnie pracując nad strategiczną wizją nowych, bardziej zrównoważonych operacji. Jako weteran branży górniczej, dzieli się z czytelnikami „Solid Ground” pomysłami na wprowadzenie firmy w nową erę, kiedy zrównoważony rozwój stanie się podstawą wszystkich działań

Czy możliwe jest pogodzenie zrównoważonego rozwoju, długofalowego wzrostu i strategii biznesowej?

Zdecydowanie tak. Podzieliliśmy nasze inicjatywy w dziedzinie zrównoważonego rozwoju na cztery obszary, łączące się z naszymi celami biznesowymi: pierwszy, bardzo ważny, to redukcja emisji CO2 i w ogóle gazów cieplarnianych (GHG). Pozwól, że rozwinę nieco ten temat. Gospodarka cyrkularna ma duży wpływ na redukcję CO2, gdyż im więcej materiałów recyklingujemy, tym mniej musimy wytwarzać. Bezpieczeństwo pracowników zawsze było dla nas priorytetem. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo pracy, stosujemy obecnie sprawdzone praktyki. Cyrkularność i redukcja emisji  GHG – w tej dziedzinie robimy wiele, chociaż zawsze można więcej. Górnictwo i kamieniołomy zużywają obecnie 3–4 procent światowej produkcji energii. Zatem im bardziej energooszczędny jest nasz sprzęt, tym mniejsza będzie emisja w przeliczeniu na kilogram uzyskanego surowca, co pozwoli istotnie ograniczyć zużycie energii. Sprzedajemy naszym klientom bardzo produktywne wyposażenie i pomagamy je eksploatować. To z kolei umożliwia im obniżenie zużycia paliwa i elektryczności. Właśnie w ten sposób wpływamy na emisję GHG – pomagamy naszym klientom, aby stali się bardziej produktywnymi. 

Czy to oznacza, że zrównoważony rozwój jest tożsamy z wyższą produktywnością?

Zdecydowanie tak. Dotyczy to zarówno operacji klientów, jak i naszych własnych. Jeśli chodzi o te ostatnie, niższa emisja GHG oznacza większą efektywność energetyczną. Oczywiście na emisję GHG wpływa zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Jak się ma zrównoważony rozwój do długofalowego sukcesu?

Zrównoważony rozwój jest wręcz decydujący dla naszego długofalowego sukcesu – jako dostawcy sprzętu i jako pracodawcy.  Musimy się starać także dlatego, że nasi klienci zwracają na to baczną uwagę. Kluczowe jest równoczesne zwiększanie produktywności i redukowanie emisji GHG, ponieważ jeśli nie zdołamy zwiększać produktywności operacji naszych klientów, to po prostu nie przetrwamy. Jako pracodawca, musimy pokazywać, że traktujemy te kwestie bardzo poważnie i że planujemy dalszy zrównoważony rozwój. W ten sposób pomożemy także naszym klientom iść w tym kierunku, z korzyścią dla ekosystemu. 

W jaki sposób dział Rock Tools będzie zmniejszał emisję i ilość odpadów?

W tym wypadku droga do bardziej wydajnych procesów wiedzie przez logistykę. Jeśli  wysyłasz wiertło do klienta drogą morską, wygeneruje to 100 razy mniej CO2 niż gdy wysyłasz je transportem lotniczym. Stosując tę metodę, obniżamy emisję CO2 w ramach działu Rock Tools o 10 000 ton, co jest bardzo znaczną liczbą.

Im lepiej łączymy nasze dążenia z normalnymi celami biznesowymi, aby osiągnąć wspólne dobro, tym większa jest nasza szansa na sukces

Inną istotną kwestią dla działu Rock Tools jest zminimalizowanie ilości odpadów. W tej chwili staramy się zmniejszyć emisję ciepła i  zwiększyć jego odzyskiwanie. Nadwyżki ciepła z procesów produkcyjnych służą do ogrzewania budynków zimą. Oczywiście staramy się maksymalnie korzystać z  odnawialnych źródeł energii.

Czy firma Sandvik Mining and Rock Technology może wyznaczać takie ambitne cele, nie tracąc wiarygodności?

Uważam, że jeśli chodzi o nasze cztery główne obszary – zgodność, bezpieczne środowisko pracy, redukcję emisji GHG i gospodarkę cyrkularną – to im bardziej je połączymy z celami biznesowymi, tym większa na zdobycie obydwu. To właśnie wtedy, kiedy cele ekologiczne nie są osadzone w biznesie, rośnie ryzyko ich marginalizacji w trudnych czasach.

W jaki sposób firma Sandvik Mining and Rock Technology dostosowuje swoją ofertę do bardziej zrównoważonego modelu rozwoju?

Jest na to wiele przykładów. Skupiamy się bardzo na cyrkularności i redukcji GHG. Jak już wspomniałem, ciągle rozwijamy produkty i rozwiązania, aby pomóc naszym klientom zwiększać produktywność operacji. Robimy tak już od 150 lat i nadal będziemy tak działać. Jednak najbardziej fascynującą dziedziną w ostatnim czasie jest dla nas automatyzacja. Zautomatyzowany sprzęt jest zwykle bardziej produktywny, rzadziej się psuje, dłużej pracuje i ma większą wydajność w przeliczeniu na jednostkę zużytej energii. W ten sposób osiągamy taki sam wynik przy niższej emisji GHG. 

W przestrzeni cyfrowej możemy znaleźć coraz więcej informacji, potem analizujemy je i używamy do ulepszania operacji. W tej dziedzinie czynimy zaledwie pierwsze kroki. Będziemy nadal stosować analizę danych, aby znaleźć coraz lepsze sposoby pomagania naszym klientom w eksploatacji sprzętu w sposób bardziej produktywny. Ma to służyć zmniejszeniu zużycia paliwa i zwiększeniu trwałości sprzętu. Inna ważna dziedzina to elektryfikacja, która pozwala wyeliminować z kopalni silniki dieslowskie, a zwłaszcza, co najważniejsze, z kopalni podziemnych. 

Henrik Ager uważa, że zrównoważony rozwój ściśle łączy się z produktywnością

Henrik Ager uważa, że zrównoważony rozwój ściśle łączy się z produktywnością

Wiemy, że spaliny dieslowskie stanowią zagrożenie dla zdrowia. Zastosowanie sprzętu elektrycznego w operacjach pod ziemią zmniejsza konieczność wentylacji i pozwala oszczędzać czas i pieniądze. 

Będzie Pan kierował pracami nad zmniejszeniem o połowę emisji CO2. Co to oznacza?

Mamy mamy sprecyzowane plany zmniejszenia emisji GHG. Będzie to ważne kryterium przy pracach badawczo-rozwojowych i projektowaniu nowych produktów i rozwiązań, podobnie jak recykling.

Na pewno będzie to także ważne kryterium w wyborze nowych dostawców.  Jednak największe możliwości związane są z naszymi klientami. Chcę, aby firma Sandvik Mining and Rock Technology określiła wielkość GHG naszych produktów, a także oszczędności związane z nowymi rozwiązaniami. 

W tej dziedzinie możemy również odgrywać ważną rolę w branży. Mamy obecnie swojego reprezentanta w doradczej grupie dyrektorów w International Council of Mines and Minerals i będziemy wykorzystywali tę pozycję, aby promować rozwój w tych dziedzinach. W ten sposób ulepszymy naszą branżę, a w rezultacie cały świat. 

Jaki jest udział firmy Sandvik Mining and Rock Technology w inicjatywie ONZ „UN 2030”?

Uważamy, że inicjatywa UN 2030 jest bardzo pożyteczna. Musimy pamiętać, że cele na  2030 rok to tylko jeden element w dziedzinie zmian klimatycznych. Musimy w tej kwestii działać bardzo zdecydowanie. Rok 2030 nadejdzie za 11 lat, a to dość niedługo. Naszym celem jest zmiana zasad w całej branży. Wybraliśmy siedem z celów wyznaczonych przez ONZ. Najważniejsze jest jednak to, aby nigdy nie tracić z oczu najważniejszego celu, jakim jest zrównoważony rozwój.