<p>Firma Sandvik Mining and Rock Technology wyznaczyła na rok 2030 cztery cele dotyczące zrównoważonego rozwoju – bezpieczeństwo pracy, redukcję emisji gazów cieplarnianych, cyrkularność i zgodność. Będą one również uznawane za tradycyjne cele biznesowe.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Firma Sandvik Mining and Rock Technology wyznaczyła na rok 2030 cztery cele dotyczące zrównoważonego rozwoju – bezpieczeństwo pracy, redukcję emisji gazów cieplarnianych, cyrkularność i zgodność. Będą one również uznawane za tradycyjne cele biznesowe.

Pożądana zmiana

Firma Sandvik Minining and Rock Technology zamierza do 2030 r. osiągnąć ambitne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju i zintegrować je z tradycyjnymi celami biznesowymi.

Henrik Ager, po objęciu w 2019 r. stanowisko prezydenta firmy Sandvik Mining and Rock Technology, przejął osobistą kontrolę nad działaniami firmy w kierunku włączenia zrównoważonego rozwoju do codziennych praktyk biznesowych.

Cztery cele dotyczące zrównoważonego rozwoju, wyznaczone na rok 2030 – bezpieczeństwo pracy, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, cyrkularność i zgodność – otrzymają taki sam priorytet jak tradycyjne cele biznesowe, takie jak obniżania kosztów czy wzrost obrotów. Będą one również brane pod uwagę przy tworzeniu nowych produktów i rozwiązań.

– Im bardziej integrujemy te cele z tradycyjnymi celami biznesowymi, tym większe są szanse, że je osiągniemy – mówi Ager. – I odwrotnie – kiedy cele dotyczące zrównoważonego rozwoju nie są zintegrowane z biznesem, rośnie ryzyko, że będą pomijane w trudnych czasach.

W sytuacji kiedy górnictwo i kamieniołomy odpowiadają za 3–4 procent światowej emisji gazów cieplarnianych, przez cały czas rośnie presja na klientów firmy Sandvik, aby ograniczać tę emisję. Jeśli Sandvik będzie projektować, wytwarzać i dostarczać bardziej wydajne energetycznie maszyny pozostawiające mniejszy ślad węglowy, korzyści z tego odniosą także klienci firmy.

– Zrównoważony rozwój jest kluczowy dla naszego dalszego rozwoju, a także dla rozwoju naszych klientów – podkreśla Ager. – Wszyscy musimy wyznaczać w tym obszarze ambitne cele.

Redukując gazy cieplarniane

Firma Sandvik już teraz intensywnie pracuje nad zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych we własnych zakładach, na przykład stosując powstające w nich ciepło do ogrzewania budynków biurowych. W coraz większym stopniu stosuje także zielone źródła energii, a także zmniejsza ilość odpadów.

Henrik Ager postrzega także logistykę jako obszar, gdzie można znacznie zredukować emisję.

– Jeśli przesyłasz narzędzie wiertnicze statkiem, wygeneruje to 100 razy mniej CO₂ niż gdy przesyłasz je samolotem – mówi Ager. – W ten sposób wygenerowana przez nas ilość dwutlenku węgla zmniejsza się o 10 000 ton.

W przyszłości, podczas tworzenia oferty skierowanej do potencjalnych klientów, obok ceny będzie również podana redukcja CO₂  .

Obniżeniu poziomu emisji dwutlenku węgla w zakładach klienta będą również sprzyjały inne ulepszenia, takie jak większa wydajność energetyczna i trwałość maszyn, cyfryzacja i automatyzacja.

Równocześnie dostawcy będą musieli wykazać, że starają się zmniejszać własny ślad węglowy, jeśli nadal chcą pracować dla firmy Sandvik.

<p>Henrik Ager, po objęciu w 2019 r. stanowiska prezydenta firmy Sandvik Mining and Rock Technology, objął osobistą kontrolę nad wysiłkami firmy zmierzającymi do włączenia zrównoważonego rozwoju do codziennych praktyk biznesowych.</p>

Henrik Ager, po objęciu w 2019 r. stanowiska prezydenta firmy Sandvik Mining and Rock Technology, objął osobistą kontrolę nad wysiłkami firmy zmierzającymi do włączenia zrównoważonego rozwoju do codziennych praktyk biznesowych.

Pełny krąg

Firma Sandvik zamierza wprowadzić do 2030 r. cyrkularność swoich produktów i opakowań na poziomie 90 procent i tego samego będzie wymagała od swoich dostawców. Ma również w planach zmniejszenie o połowę

– Cyrkularność znacznie wpływa na emisję CO₂  – mówi Ager. – I więcej materiałów możemy użyć ponownie, tym mniej musimy ich wyprodukować.

Już dziś 30 procent zakładów firmy Sandvik odzyskuje całość odpadów.

Firma prowadzi również program recyklingowy, w ramach którego odkupuje od klientów wiertła ze stali i węglika spiekanego oraz narzędzia wiertnicze – własne i innych firm – i przekształca je w surowce.

Bezpieczeństwo

W ramach swojego programu o nazwie „zerowa szkodliwość” firma Sandvik zamierza zmniejszyć o połowę liczbę wypadków przy pracy i występowania chorób zawodowych wśród swoich pracowników. Będzie również im oferować specjalne programy i pakiety zdrowotne.

– Już teraz mamy zaawansowane praktyki, jeśli chodzi o zapobieganie wypadków – zapewnia Ager.

Zarówno w 2017 r., jak i w 2019 r. liczba wypadków w pracy zmniejszyła się o 10 procent w stosunku do roku poprzedniego.

W przyszłości Sandvik zamierza także działać na rzecz poprawy zdrowia i bezpieczeństwa w zakładach swoich klientów poprzez elektryfikację kopalni. Zmniejszy to negatywny wpływ na zdrowie cząstek stałych w spalinach dieslowskich.

Także cyfryzacja i automatyzacja otworzą dla firmy Sandvik i jej klientów nowe możliwości. Zdalne sterowanie sprzętem pracującym w niebezpiecznych i trudno dostępnych miejscach w sposób oczywisty zmniejsza ryzyko występowania wypadków.

Takich samych wysokich standardów firma Sandvik wymaga także od swoich dostawców. Wkrótce przeprowadzona będzie również analiza wszystkich nowych i ulepszonych produktów oferowanych klientom pod kątem zdrowia pracowników i bezpieczeństwa ich pracy.

Fair play

Wszystkie operacje biznesowe są w firmie Sandvik uważnie monitorowane pod kątem zgodności z przepisami prawa i zasadami dobrego biznesu. Dotyczy to zwłaszcza działalności w krajach, gdzie występuje korupcja.

W firmie wprowadzono również zasadę, że co najmniej jedna trzecia stanowisk kierowniczych musi być obsadzona przez kobiety.

Firma Sandvik Mining and Rock Technology angażuje się również na rzecz miejscowych społeczności na całym świecie. Przykładem może być praca nad zapobieganiem HIV/AIDS w Afryce czy działanie na rzecz równych praw płci i edukacji w Indiach.

Sandvik wymaga także od swoich dostawców działań zgodnych z zasadami zawartymi w „Kodzie Zasad Dostawcy” (Supplier Code of Conduct). Oznacza to, że dostawcy powinni przestrzegać miejscowych praw, zapewniać pracownikom odpowiedni czas pracy, pozwalać na zakładanie organizacji związkowych, nie zatrudniać dzieci lub pracowników przymusowych i nie pozyskiwać minerałów z terenów objętych konfliktami.

– Na rok 2030 wyznaczyliśmy osiągnięcie wielu celów. Ta data wbrew pozorom nie jest aż tak odległa – mówi Ager. – Nasze plany są bardzo ambitne. Zamierzamy być liderem zmian w naszej branży.