<p>Firma Sandvik Mining and Rock Technology wymaga od swoich kluczowych dostawców i podwykonawców osiągania ambitnych celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.</p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Firma Sandvik Mining and Rock Technology wymaga od swoich kluczowych dostawców i podwykonawców osiągania ambitnych celów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju.

Dążąc wspólnie do zrównoważonego rozwoju

Zgodność z Kodem Zasad Firmy Sandvik, więcej recyklingu i spełnianie międzynarodowych standardów to tylko niektóre cele, jakich osiągania Sandvik będzie wymagał od swoich dostawców. Tak wynika z programu dotyczącego zrównoważonego rozwoju firmy na rok 2030.

Dla firmy Sandvik Mining and Rock Technology zrównoważony rozwój to nie tylko wydajność energetyczna własnych operacji lub zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG), czy też produkowanie zautomatyzowanego i elektrycznego sprzętu i cyfryzacja kopalni. Wreszcie to nie tylko obniżenie o połowę występowania chorób zawodowych w swoich zakładach.

Firma wdrożyła również ambitny 10-letni plan, w ramach którego będzie wspomagać swoich dostawców i podwykonawców w osiąganiu ambitnych celów, jeśli chodzi o zrównoważony rozwój.

Firma Sandvik Mining and Rock Technology wymaga od swoich kluczowych dostawców i podwykonawców zmniejszenia o połowę śladu węglowego, zwiększania cyrkularności do poziomu 90 procent, a także spełnienia standardów firmy Sandvik dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników i zgodności z Kodem Zasad Dostawców Firmy Sandvik (Sandvik Supplier Code of Conduct).

Od czasu objęcia stanowiska prezydenta firmy Sandvik Mining and Rock Technology w kwietniu 2019 r. przez Henrika Agera, działania w kierunku zrównoważonego rozwoju w firmie podzielono na cztery obszary połączone z celami biznesowymi w całym łańcuchu dostaw. Zmniejszenie emisji GHG jest oczywiście celem numer jeden. Kwestię cyrkularności najlepiej opisuje sam Ager: „im więcej materiału możemy użyć ponownie, tym mniej musimy go wytworzyć”. Chodzi również o to, aby kluczowi dostawcy osiągnęli w swoich zakładach recykling na poziomie 90 procent. Oczywistym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, zawarte w haśle „zero wypadków”. Dążenie do tego celu chyba najlepiej ilustruje elektryczny sprzęt na baterie i sprzęt zautomatyzowany konstruowany i produkowany przez firmę Sandvik Mining and Rock Technology i sprzedawany na całym świecie. Nie mniej istotną kwestią jest zgodność z Kodem Zasad Firmy Sandvik oraz z celami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju wyznaczonymi przez ONZ.

We wszystkich naszych operacjach, w całym łańcuchu produkcyjnym i w całej naszej ofercie skierowanej do klientów zamierzamy pracować na rzecz lepszego jutra.

Bezkompromisowe wdrażanie tych czterech celów dotyczących zrównoważonego rozwoju przynosi korzyści nie tylko dla środowiska naturalnego, lecz także dla biznesu, gdyż klienci firmy mają podobne cele i wymagania.

– Zaczynamy oczywiście od siebie. Mamy zaawansowane plany zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku naszych własnych operacji – mówi Henrik Ager, który zawsze łączy zrównoważony rozwój ze wzrostem produktywności. – Zmniejszenie emisji GHG i recykling będą kluczowe już na etapie pracy nad koncepcją nowych produktów. Będzie to również podstawowe kryterium przy wyborze naszych kluczowych dostawców.

Misję swojej firmy Henrik Ager opisuje tak: „Będziemy liderem zmian w naszej branży, zbudujemy długofalowy biznes i stworzymy technologie, które będą wspierały zmiany na całym świecie. Chcemy być innowacyjnym partnerem biznesowym dla naszych klientów, czyniąc zrównoważony rozwój częścią każdego aspektu naszej działalności. We wszystkich naszych operacjach, w całym łańcuchu produkcyjnym i w całej naszej ofercie skierowanej do klientów zamierzamy pracować na rzecz lepszego jutra”.

Dążenie do zrównoważonego rozwoju jest często skomplikowane i trudne, lecz równocześnie konieczne i niezbędne dla naszej firmy oraz dla jej dostawców i klientów. Oznacza to znacznie więcej niż tylko szczytne deklaracje. Wiele firm odkryło, że jest to także droga do większej opłacalności.

– Dążenie do równoczesnego wzrostu produktywności i obniżenia emisji GHG będzie dla nas kluczowe – jeśli nie będziemy mogli uczynić naszych klientów bardziej produktywnymi, nie przetrwamy jako firma. Musimy bardzo poważnie podchodzić do kwestii zrównoważonego rozwoju i pomagać w tym obszarze zarówno naszym klientom, jak i dostawcom, wspólnie przyczyniając się do ulepszenia ekosystemu – mówi Ager.

Plan dziesięcioletni firmy Sandvik Mining and Rock Technology dla swoich dostawców:

  • Będziemy wymagać od naszych kluczowych dostawców cyrkularności na poziomie 90 procent
  • Będziemy wymagać od naszych kluczowych dostawców ulepszeń w dziedzinie zdrowia i bezpieczeństwa pracy zatrudnionych, zgodnie ze standardami firmy Sandvik
  • Wszyscy dostawcy muszą przestrzegać Kodu Zasad Firmy Sandvik

Pojawiają się coraz to nowe rozwiązania ułatwiające działania w tym kierunku. Niektóre z nich to inteligentne innowacje, inne to kupowanie innowacyjnych firm.

Te proekologiczne wysiłki firmy Sandvik są zauważane przez wielkich graczy w branży górniczej. Klienci tacy jak firmy Boliden czy Anglo American mają ambitne plany dotyczące zrównoważonego rozwoju, takie jak na przykład zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa pracy pracowników. Podobnego podejścia wymagają także od swoich dostawców.