<p>Według niedawno przeprowadzonego badania górnicy na całym świecie nie tylko należą do najbardziej wydajnych pracowników, lecz także do najbardziej szczęśliwych.  </p>
Pokaż podpisUkryj podpis

Według niedawno przeprowadzonego badania górnicy na całym świecie nie tylko należą do najbardziej wydajnych pracowników, lecz także do najbardziej szczęśliwych.

Górnicy szczęśliwi i produktywni

Według badania wykonanego niedawno przez oksfordzki iOpener Institute for People and Performance, górnicy na całym świecie nie tylko należą do najbardziej wydajnych pracowników, lecz także do najbardziej szczęśliwych.

Pracowników odczuwających największą satysfakcję z życia znaleziono w branżach: spożywczej, sprzedaży detalicznej, służbie zdrowia, edukacji, konsultingu oraz – na szóstym miejscu – właśnie w górnictwie. Branża ta wyprzedziła takie gałęzie gospodarki jak telekomunikacja oraz przemysł samochodowy, wytwórczy i reklamowy. Przeanalizowano odpowiedzi około 45 000 pracowników z wielu różnych działów gospodarki. Górnicy mieli wynik 62,1 godzin – znacznie powyżej średniej – w kategorii czasu przepracowanego w tygodniu.

Solid Ground

Jessica Pryce-Jones, dyrektor wykonawczy iOpener.

IOpener institute for People and Performance to międzynarodowa instytucja konsultingowa, która pomaga organizacjom osiągnąć ich strategiczne i komercyjne cele przez maksymalizację wydajności, produktywności i zadowolenia pracowników. Dyrektor wykonawczy iOpener, Jessica Pryce-Jones, opowiada Solid Ground o wynikach ankiety iOpener People i Performance Questionnaire (IPPQ).

Dlaczego, Pani zdaniem, górnicy plasują się tak wysoko na skali IPPQ, jeśli chodzi o ocenę poziomu zadowolenia z pracy?
Górnicy pracują często w małych grupach, są od siebie wzajemnie bardzo zależni pod względem bezpieczeństwa, co skutkuje wysokim poziomem zaufania. Pracują także fizycznie blisko siebie, co przełamuje bariery psychiczne i zwiększa zaufanie. Nasze badania pokazują, że pracownicy, którzy tworzą między sobą silne więzi, często odczuwają większą satysfakcję z pracy i na dłużej w niej pozostają.

Górnicy są także powyżej średniej, jeśli chodzi o efektywny czas spędzony na pracy. Dlaczego tak jest?
Ich pracę po prostu łatwo zmierzyć, więc łatwiej jest też ocenić efektywny czas pracy. Poza tym zadowolony pracownik zawsze chętnie i dobrze pracuje.

Dlaczego dobrze jest być zadowolonym pracownikiem?
Nasze badania wykazały, że zadowolony pracownik to wydajny pracownik. Dla pracodawcy każdy niezadowolony pracownik oznacza wysokie koszty. Efektywny czas pracy pracowników, którzy są bardzo niezadowoleni, to tylko 40 procent, czyli dwa dni w tygodniu. Na każdym takim bardzo nieszczęśliwym zatrudnionym firma traci w ten sposób rocznie blisko 100 dni roboczych – czyli 3,5 miesiąca.

Jakie czynniki decydują o szczęściu, produktywności i wydajności?
Happiness at Work [Szczęście w Pracy] to model oparty o szczegółowe badania w zakładach pracy. Nasz Model Wydajność-Szczęście składa się z pięciu ważnych elementów, znanych jako 5C:

  • Wkład pracy: co robisz
  • Przekonanie: twoja motywacja na krótką metę
  • Kultura: twoje uczucie satysfakcji
  • Zaangażowanie: twoja motywacja na dłuższą metę
  • Poczucie wartości własnej: twoja wiara we własne siły

Wszystkie te czynni oddziałują na siebie i są traktowane w sposób zintegrowany.

5C są uzupełniane przez trzy inne czynniki:

  • Zaufanie do firmy
  • Uznanie ze strony firmy
  • Duma z pracy w firmie

Aby odczuwać szczęście w pracy, pracownik musi także odczuwać, że realizuje swój potencjał, co w gruncie rzeczy jest istotą naszego modelu.

Zdjęcia: Adam Lach